Nina Elise Jørgensen

Senior prosjektleder, PROMIS

Nina jobber som senior prosjektleder i PROMIS med hovedfokus på prosjektledelse og kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Hun har vært prosjektleder og sittet i programledelsen for en rekke større anskaffelser og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Hun er for tiden engasjert i Norsk helsenett som prosessleder for en ny nasjonal e-helseløsning pasientens prøvesvar som skal gi helsepersonell og innbygger tilgang til prøvesvar når de trenger det.