Odin Breidvik

Odin er tilknyttet Wiersholms fagområde for tvisteløsning. Han arbeider med prosedyre og har spesialisert seg i kompleks tvisteløsning. Odin arbeider også med rådgivning innen kontraktsrett med særlig fokus på tilvirknings- og utviklingskontrakter. Odin har betydelig prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Sakene omfatter komplekse IT-kontraktssaker, styreansvarssaker, eiendomssaker, selskapsrettssaker samt saker hvor alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett står sentralt. Odin har vært med å prosedere den største IT-rettssaken som noensinne har versert for norske domstoler (Grindgut-saken), en sak som endte med full seier i både tingretten og lagmannsretten. Det anerkjente rankingbyrået Legal 500 (2023) omtaler Odin som «an excellent lawyer and litigator».