Ørjan Bøe Thygesen, seniorkonsulent, Capra Consulting

Ørjan er seniorkonsulent hos Capra Consulting.  I dag er Ørjan leder for et smidig tranformasjonsinitiativ i teknologidivisjonen til NRK og har ansvar for Capras strategi- og organisasjonsutvikling.

Inspirert av boken Team Topologies har konsulentselskapet Capra nylig gått fra å være en rollebasert og hierarkisk organisasjon, til å satse på nettverksbasert organisering med team som grunnelement. Hvordan klarer vi å opprettholde felles retning og robusthet med autonome team?