Ottar Wiklund

Helseetaten, Oslo kommune

Ottar Wiklund har bakgrunn fra NTNU og universitetet i London med en PhD i matematikk (ikke-lineær dynamikk, aka kaos teori). Har siden 90-tallet drevet med programvareutvikling i private og offentlige virksomheter. I de siste tre årene har Ottar koordinert et team av ca 20 tverrfaglige utviklere i Helseetaten i Oslo kommune som har laget en plattform de benytter for smidig utvikling av løsninger som i dag benyttes av 3000 brukere. Under pandemien viste dette teamet i praksis hvor effektiv en slik plattform kan være ved å lage et trettitalls løsninger som Oslo kommune benyttet for smittesporing, testing, prøvesvar og vaksinering – under grensebetingelser og spesifikasjoner som endret seg ukentlig.