Per Atle Eliassen

Senior Manager / Virksomhetsarkitek, SopraSteria og Styreleder DND MN