Peter Aiken, førsteamanuensis i informasjonssystemer, University of Virginia