Peter Dortch Holmes, Nasjonalt Folkehelseinstitutt