Petter Hafskjold, sjefarkitekt IT, NAV

Petter er sjefarkitekt IT i NAV og har jobbet med NAVs IT-løsninger siden 2010. Før NAV jobbet han arkitektur i politiet og han har vært konsulent hos Acando og Accenture.

Petter er opptatt av at arkitektur skal gi en felles forståelse av problemstillinger og hjelpe oss med å ta konkrete valg når vi utvikler IT-løsninger.