Petter Trollvik

Økonomikonsulent, Den norske dataforening