Pia Virmalainen Jøsendal

Pias tittel på LinkedIn er "endringsbyråkrat". Hun jobber i Difi.

Endringsbyråkraten Pia Virmalainen Jøsendal vet mye om hvordan semantiske teknologier endrer vårt samspill, samfunn og forretningshverdag.
Hun er en av personene bak den norske lanseringen av OneTeamGov. «Vi tror mennesker er nøkkelen til å styrke mennesker for å skape endring», sier bevegelsen om seg selv. Den har samlet seg rundt syv prinsipper for å endre måten det offentlige jobber på med praktisk handling, «mikroaksjoner», åpenhet og empati.
Deltakere på Make Data Smart Again 2019 opplever Pia «live».