Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes

Førstelektor Handelshøyskolen BI

Ragnvald Sannes er leder av faggruppen Ledelse og strategi