Roger Schãffer

Roger Schäffer

Roger er leder av faggruppen DND Sørøst samt medlem av faggruppene Helse og IKT og NorHIT