Rolf Riisnæs

Dr. juris og partner | Wikborg Rein

Rolf Riisnæs er dr. juris og partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering og fagområdet offentlige anskaffelser.

Riisnæs har bistått DFØ i arbeidet med SSA-sky og SSA-lille sky. Han bistod også med revisjonen av SSA i 2015.

Hans hovedarbeidsområder er IT-kontrakter, teknologi- og IT-anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging, personvern og informasjonssikkerhet, herunder ID forvaltning, eID, elektronisk signatur, digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI), samt eForvaltning/elektronisk samhandling og datadeling. Han arbeider også med immaterialrettslige spørsmål, herunder opphavsrett og lisensavtaler.