Rolf Tamber

Rolf Tamber

Rådgiver

Rolf har bred erfaring med skyanskaffelser og skykontrakter fra både leverandør- og kundesiden, og vil dele praktiske erfaringer i styring av skyleverandører og -produsenter.

Rolf er leder av faggruppen Service Management