Stig B. Dørmænen

Seniorrådgiver, Brønnøysundregisteret

Stig er seniorrådgiver i Seksjon Informasjonsforvaltning og er arkitekt med fokus både på virksomhetsarkitektur og løsningsarkitektur. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som utvikler i ulike bransjer siden 1998. Stig har interesse for semantiske teknologier, mikrotjenestearkitekturer og api-utvikling. Han har det overordnede ansvaret for løsningsarkitekturen i Felles datakatalog.