Sut I Wong

Sut I Wong er instituttleder og professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI. Hun er også tilleggsfakultet på Universitet i Ljubljana, forsker hos SINTEF Digital og meddirektør i Nordisk senter for Internett og Samfunn på BI.

Ved siden av sitt akademiske arbeid er Sut I høyt involvert i industrien, og er for øyeblikket rådgiver for to teknologiske Start Ups.

Hennes forskningsinteresser omhandler industrielle relasjoner, lederskap, ansattes proaktivitet og nye måter å arbeide på. Wong har vært, og er, involvert i flere finansierte forskningsprosjekter som Rettferdig arbeidskraft i den digitaliserte økonomien gitt av Forskningsrådet, og Organisasjonsdesign i en digital tid gitt av Slovenian Research Agency.