Sverre Martin Jensen, Rådgiver / virksomhetsarkitekt, Bouvet

Sverre M. Jensen har 30 års erfaring fra utfordrende IT-prosjekter, særlig innen digitalisering av offentlig sektor.

De siste seks årene har han i rollen om virksomhetsarkitekt i Helseetaten i Oslo kommune hatt fokus på velferdsteknologi og nasjonale e-helseløsninger, og har spilt en sentral rolle i utviklingen av Velferdsteknologisk knutepunkt. Han bruker nå mesteparten av tiden sin på satsingen Helsedata i Oslo (https://labs.oslo.kommune.no/tema/helsedata-i-oslo).