Tale Sundlisæter

Telenor Norge Cybersecurity Operations

Tale er leder for Øvelse Bukkesprang 2023. Hun har mastergrad i Teknisk Kybernetikk fra NTNU og doktorgrad i International Relations fra University of St. Andrews. Sundlisæter har erfaring med trusselanalyse på strategisk, operativt og taktisk nivå. Hun kom til Telenor Norge fra Forsvarets Etterretningstjeneste og har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Afghanistan og Midt-Østen.