Thorleif Jansen

Helseplattformen

Lege og spesialist i allmennmedisin med mange års erfaring som fastlege. Han har også jobbet med innovasjon, inkludert utvikling av digitale helsetjenester. Han jobber nå i Helseplattformen, og har ansvar for å utvikle og innføre deres løsning for fastleger.