Tobias Løkken Amundsen

Jurist, DFØ

Jurist i seksjon for regelverk og prosess. Ansvar for statens standardavtaler, og har vært med å utarbeide veiledningen om prisendringskrav i SSA som følge av økt arbeidsgiveravgift.