Tor Arild Sunnevåg

Tor Arild er påtroppende seksjonsleder for informasjonsforvalter i Digitaliseringsdirektoratet. Han kommer fra stillingen som virksomhetsarkitekt i Altinn der han har bl.a. jobbet med tjenestekjeder samt nasjonale arkitekturprinsipper for samhandling.