Tor Arild Sunnevåg, Seksjonsleder, Digdir

Tor Arild har jobbet som forretningsutvikler for et nordisk konsern, teknologisjef i Utviklings- og kompetanseetaen i Oslo kommune og Virksomhetsarkitekt i Brønnøysundregistrene. Tor Arlld jobber nå som seksjonsleder for Informasjonsforvaltning i Digitaliseringsdirektoratet. Felles datakatalog ligger under seksjonens ansvarsområde.