Torbjørn Bull Jenssen

Torbjørn er daglig leder i Arcane Crypto, et selskap som investerer i og utvikler tjenester som tilrettelegger for bruk av kryptovaluta. Han er utdannet samfunnsøkonom og har holdt på med bitcoin og blokkjedeteknologi siden han skrev masteroppgave på temaet i 2013 og 2014.

Torbjørn Bull Jenssen er medlem av faggruppen Blockchain