Ulf Bjørnvold

Ulf Bjørnvold er Product Director i Visma R&D, og har bakgrunn med regnskap/rådgivning, økonomistyring og årsoppgjør i ulike roller, blant annet som CFO/Økonomisjef frem til år 2000.

Bjørnvold har bakgrunn i Visma systemet fra 2000 – først innen HRM-området, med utvikling av Norges første nettbaserte reiseregningssystem med integrerte kredittkort-transaksjoner, i samarbeide med American Express/DnB og Visma.

Fra 2010 var Bjørnvold ansvarlig for Vismas Procure-to-pay og Order-to-cash løsninger, som omfatter både Vismas e-faktura tjeneste AutoInvoice og Vismas betalingsformidlingstjeneste AutoPay. Systemene er integrert til Vismas forretningssystemer i alle Vismas markeder. Visma var helt i forkant i implementeringen av ISO20021 – som følge av at AutoPay er en internasjonal løsning – og AutoInvoice støtter også B2C med integrasjon til Vipps og nettbank.

Fra 2014 har Bjørnvold videreført dette arbeidet som Produktdirektør i Visma R&D.