Vibeke Harlem

Leder mobilitetstjenester, Ruter As

Vibeke har jobbet 11 år i Ruter og de siste årene ledet det området som omhandler mobiliteetstjenester i ruter hvor hun har vært en av driverne for å få til STOR prosjektet. Vibeke står også blant annet bak prosjektet rundt autonomer busser i Oslo