Program

Studietur 28.-30. mai 2013 til Nice

Dag 1, tirsdag 28. mai

Vi møtes ved gaten på Gardermoen. Flyet går kl.10.00 og vi ankommer Nice kl.12.55. 
Fra flyplassen drar vi til hotellet Le Meridien, hvor vi sjekker inn.

Kl. 14.45 – 17.30  Lunsj med foredrag
 

DEL 1   -  Kundeerfaringer fra datasentre bygget de siste to år i Norge
Foredragsholdere: Knut Molaug, Green Mountain, Anders Korshavn fra Digiplex, Jon-Bendik Thue fra Basefarm, Kjetil Ertnaes og Per Brose, Aivalo AS.
Foredragsholderne vil dele sine erfaringer med hensyn til kostnader, design, bygging, erergieffektivitet og drift.

 DEL 2   - Finansierings alternativer ved modernisering og nybygg av datasentre
Foredragsholder: Tommy Seim, Associate Director - Handelsbanken
Tommy har gjennom de siste årene engasjert seg i datasentre og er i dag Handelsbankens nøkkelperson på dette område.
Følgende temaer vil bli berørt:
- Hvilke endringer i bankmarkedet ser vi og hvordan påvirker dette bankenes muligheter og vilje  til nye lån?
- Hva med alternative finasieringskilder?
- Egenkapital, sammensetning og avkastningskrav
- Eksempel på finansiering fra bransjen

DEL 3   -  Nye standarder for datasentre og KPIer
Foredragsholder: Dr. Ian Bitterlin. 
En av de virkelige nestorene i europeisk datasenter sammeheng. Ian Bitterlin
Ian underviser også som professor ved Universitetet i Leeds og
deltar i mange av de store datasenter fora rundt i verden .
Foredraget vil berøre bl.a. følgende:
- EN50600 - Ny standard for datasentre i Europa
- ISO/IEC SC39 WG1 - Ressurssterke datasentre
   (inkl.; PUE, WUE, CUE, ITEE, ITEU, REC, RWH etc.)
- IST/46
I tillegg vil Ian avslutte med en kort kommentar til eco-mode UPSer og low-energy cooling.

DEL 4   - Paneldebatt  - Design prinsipper i forhold til økonomi, energieffektivitet og sikkerhet.
Ordstyrer: Kjetil Ertnaes
Deltakere: Dr. Ian Bitterlin (bilde), Tommy Seim, Handelsbanken og Thomas Wunger, COO , Critical Facilities, Coromatic AB.

Mer om tema:
EN50600 er en ny europeisk standard som dekker alle DC infrastruktur - strøm, kjøling, tilgjenglighet, sikkerhet, drift og energieffektivitet . Den vil erstatte UTI, TIA og BICSI med en europeisk versjon av en ny "Tier" standard. Del 1 er allerede publisert og resten skal offentliggjøres i løpet av de neste to årene. Ian sitter som en ekspert medlem av den britiske komiteen for denne standarden og vil redgjøre for hvilke betydning denne vil ha fremover og hvordan man bør forholde seg til denne fremover.

Felles middag kl. 19.30
Restaurant Le Hussard, 1-2 Rue Saint Francis de Paule, Nice
http://lehussardrestaurant.com/

Dag 2, onsdag 29.mai

Konferansesenteret ligger i nærheten av hotellet. Konferansen starter kl. 09.00
Se dagens program. (Programmet vil oppdateres løpende frem til seminarstart)
 

Dag 3, torsdag 30.mai

Konferansen starter kl. 9.00. Se dagens program.

Felles avreise til flyplassen er kl.12.00