iCalendar

Program

Konferanse 24.september 2014 i Oslo

08.00 Registrering og kaffe
09.00 Kvalitet i produksjon av tjenester
Inga Bolstad, Direktør SITS
Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.
Skatteetaten må ha stor tillit i befolkningen, og gjøre det enkelt for alle å følge skattereglene.
Alle landets innbyggere kommer i kontakt med Skatteetaten. Disse møtene har mye å si for folkets tillit til oss. Derfor er det viktig med kvalitet i de store produksjonene til etaten.
1bugs.png
09.45 Kaffepause
  Hugin Munin
10.00 From "Building product right" to "Building right product"
Vagif Abilov, Miles Oslo
One of the main goals of behaviour driven development is to eliminate communication gap between developers and other project stakeholders.   At this session we will show how use of so called executable specifications enforces focus on main business requirements and helps visualize project progress for all team members. The session is based and illustrated with case studies from several projects.
1bugs.png
Testing i Smidigavtalen (SSA-S)
Mari Vestre, Difi
I Statens standardavtale for smidig programvareutvikling (SSA-S) får leverandøren bonus for å levere programvare med få feil! Men leverandøren må jobbe gratis dersom han ikke klarer å nå et akseptabelt feilnivå i løpet av 3 feilrettingsrunder. Test har med andre ord sterk fokus i Difis nye Smidigavtale og foredraget beskriver hvordan testing er håndtert i avtalen.
2bugs.png
10.50 Beinstrekk og mulighet til å skifte spor
11.00 Risikobasert testing (RBT) - Fungerer det i praksis?
Minh Nguyen, Knowit Quality Management Oslo, og Arild Tarjei Nygaard, Strex
Risikobasert testing i seg selv er ikke revolusjonerende ny og komplisert, men er etter vår mening ikke like enkel å operasjonalisere på et pragmatisk nivå. I dette foredraget vil vi dele vår erfaring fra et reelt prosjekt for å kunne effektivt planlegge, prioritere og styre testarbeidet med hensyn til tid og kost. Prosjektets leveranse er styrt etter strenge offentlige krav og er utsatt for høye forretningsrisikoer.
1bugs.png
Tøffere enn toget - testverktøy
Hilde Nielsen og Gøril Storrø, Kantega
Vi legger opp til et praktisk foredrag der vi gjennom å følge et reelt case innen apputvikling ser på mulige testverktøy samt erfaringer og tanker rundt disse. Caset vi følger er iFlytoget, en iPad-app for Flytogets ansatte. Målet er å vise hvordan ulike verktøy sammen kan bidra til en helhetlig testprosess innen apputvikling. Vi følger prosessen fra enhets- og ytelsestest til kontekstbasert testing av brukeropplevelse.
1bugs.png
11.45 Lunsj
12.45 "Tester og utvikler – kjærlighet ved første feature test”. Om Behaviour Driven Development og automatisert testing
Ellen Lippe, Statoil
BDD og automatisert testing kan bygge bro mellom utviklere og testere, og kan muliggjøre hyppig leveranse av software med god kvalitet. I denne presentasjonen vil jeg dele mine erfaringer med BDD fra flere team i Statoil, og ta for meg hvordan vi kan tenke helhetlig rundt automatisert feature testing. Verktøy blir presentert, men hovedvekten vil være på tankesett, arbeidsmåte og kultur.
1bugs.png
Tyrannosaurus Test - Adapt or Die!
Remi Hansen og Christian Brødsjø, Promis Qualify
“Adapt or Die” er den nådeløse moralen i evolusjonsteorien. Kan vi lære noe av det innenfor SW testing? Gjennom analogier mellom dinosaurer og tradisjonell testtilnærming belyser foredraget behovet for å tilpasse strategier og praksis til skiftende behov. Foredraget tar opp prinsippene bak «Context-driven testing» og forklarer hvordan de bør påvirke måten vi angriper programvaretesting.
1bugs.png


 

13.40 Beinstrekk og mulighet til å skifte spor
13.45 Vi brøt alle regler og flyttet sikkerhetsnettet ut i produksjon
Erling Wegger Linde, CV Partner
Når man går fra kvartalsvise releaser til ukentlige - blir man fort nødt til å få på plass en større grad av automatisert testing. Når man går fra ukentlige releaser til å deploye flere ganger daglig er det ikke gitt at selv de automatiserte testene henger med. Jeg ønsker å dele erfaringer fra å jobbe i et team hvor vi tok konsekvensen av dette og flyttet hele sikkerhetsnettet ut i produksjon.
1bugs.png
Verdien av god leverandørtest i store, komplekse og smidige systemutviklingsprosjekter
Kristian Bjerke-Gulstuen og Emil Wiik Larsen, Accenture
Uførereformprosjektet i NAV skal på kort tid realisere IKT-løsninger for håndtering av den nye uføretrygden som blir innført med uførereformen i 2015. Som utviklingsleverandør for en kompleks og omfattende saksbehandlingsløsning har vi operasjonalisert et omfattende testregime samt etablert mye nyttig erfaring innen test i denne type prosjekter.
2bugs.png
14.40 Beinstrekk og mulighet til å skifte spor
14.45 Risikoanalyse i ukjent terreng - om farene ved innovasjon og test
Audun Urke, Sogeti Norge AS
Hvordan håndterer vi risiko i testprosessen når vi utvikler et nyskapende produkt? Vi mangler i utgangspunktet ofte informasjon om hva som kan utgjøre en risiko. Vi vet kanskje heller ikke nok om hvor sannsynlig det er at en risikofaktor vil vises, eller hvilke konsekvenser den kan gi. Få med noen reisetips til turen inn i ukjent terreng, med eksempler fra embedded test av høyteknologi.
2bugs.png
A spiderman in an agile environment
Henri van de Scheur, Verdande Technology
I am working as a QA-lead in a fast growing start-up company. Although far from having all testing practices in place for one released product, 2 new products start to be developed. Having only 1 tester available, how to survive the huge need for our knowledge to these different teams? How to keep up to speed with 3 Scrum-teams and 1 team using Kanban? How to survive with totally different architectures, testing strategies and testing tools?
1bugs.png
15.30 Kaffepause
15.45 Personvern anno 2014. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing?
Bjørn Erik Thon, Direktør Datatilsynet
Personvernet står ovenfor stadig nye utfordringer. I dette innlegget gis det først en oversikt over hva som særlig truer personvernet, og hvordan vi kan møte utfordringene. I tillegg gis en kort og lettfattelig gjennomgang av hvilke regler som gjelder ved bruk av personopplysninger i testfasen av prosjekter. Prinsippene for innebygd personvern blir gjennomgått, og et viktig poeng vil bli understreket, nemlig at høy kvalitet på dataene også er bra for personvernet.   
1bugs.png
16.30 Testpub Særimne (norrønt Sæhrímnir)
Mat og drikke i hyggelig samvær med deltakere og sponsorer. Bli med på konkurranser og får muligheten til å vinne spennende premier utover kvelden.
19.00 Offesielt program avsluttes
Ønsker deltakere å nettverke videre utover kvelden oppfordres det til å ta kontakt med oss i DND på konferansedagen med forslag til felles møtested som kan kommuniseres til alle.

 


Vanskelighetsgrad på foredragene

Grunnleggende, ingen krav om forhåndskunnskap
Krever noe forhåndskunnskap
Krever kunnskap/erfaring innenfor emnet