Prosessledelse og kontinuerlig forbedring


Faggruppens formål:

Faggruppens overordnede målsetning er å sette fokus på kunnskap om Prosessledelse, kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring. Prosessledelse er en ny måte å betrakte og lede bedriften på. For ledelsen betyr dette å få kontroll og oversikt over alle prosesser i bedriften og at de ansatte vet hva som er forventet av dem til enhver tid. For mange bedrifter innebærer dette ny kunnskap, nye ferdigheter og nye hjelpemidler på flere organisatoriske nivå. Arbeidet med å lede og forbedre organisasjonens prosesser er kontinuerlig.

Vi ønsker å skape en arena for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. 


Hva gjør vi?

Faggruppen vil arrangere nettverksmøter, konferanser, workshops og kurs.
 
Tema på de forskjellige arrangementene vil variere både i bredde og dybde. Vi ønsker å lytte til næringslivet, og vil prøve på best mulig måte å imøtekomme behov, ønsker og krav innen faget og arbeidet med Prosessledelse, Kvalitetsstyring og Kontinuerlig forbedring.