PS2021 Cloud – kontrakt for skytjenester

Veiledningen til Kontraktsstandard for skytjenester er tilgjengelig for nedlastning.

Last ned Veiledning Kontrakt for skytjenester v.1.02

PS2021 Cloud er tilgjengelig i vår nettbutikk.

Formålet for kontraktsstandarden:

Kontraktsstandarden legger til rette for en avtale mellom en kunde og en leverandør, der leverandøren skal konfigurere, tilpasse og videreutvikle en løsning basert på en eller flere standard skytjenester, herunder IaaS, PaaS og SaaS. Løsningen er ment å kunne oppfylle et konkret behov for kunden, det vil si alt fra etablering av en standard skytjeneste og til en komplett løsning som tilpasses og utvikles i henhold til et definert målbilde.

Utgangspunktet i kontrakten er at kunden skal inngå egne, separate avtaler om selve tilgangen til standard skytjenester fra produsent. En produsent vil normalt være en annen enhet enn leverandøren. Det vil si at leverandøren har ansvar for og leverer konfigureringen og andre tilhørende tjenester basert på standard skytjenester, slik at kunden kan godkjenne en komplett løsning. Standard skytjenester leveres på standard vilkår, og leverandøren har da i utgangspunktet ikke ansvar for standard skytjenesters tilgjengelighet eller funksjonalitet.

Kontrakten kan benyttes både av private aktører og offentlige kunder. I offentlig sammenheng er utgangspunktet at leverandøren inngir tilbud på kontrakten hensyntatt de standard skytjenester kunden skal kjøpe tilgang til og som leverandøren bygger løsningen på. Ved kunngjøring av kontrakten kan kunden velge å definere hvilke standard skytjenester kunden ønsker å benytte, eller be leverandøren tilby en løsning som definerer hvilke standard skytjenester kunden må etablere tilgang til.

Konkret skal kontrakten kunne benyttes til det følgende:
• Etablering av en løsning basert på én eller flere standard skytjenester, hvor det er behov for konfigurering, utvikling og integrasjon
• Videreutvikling av løsningen innenfor et angitt målbilde
• Etablering av løsninger i kombinasjon med utvikling av skreddersydde komponenter
• Leveranse av verdiøkende tjenester for å sikre tilgjengelighet for løsningen