Politiet kommer på DND 24: Rapporterer fra politiets åsted med hodekamera og AI-støttet tale til tekst

Jodapro har allerede etablert seg som ambulansemedarbeidernes øyne på ulykkesstedet. Nå brukes hodekameraene til å samle bevis på åsteder for norsk politi. FBI følger med.

Jodapro i bruk (Foto: Politiet)

På DND 2024 kommer det mange flinke foredragsholdere. Noen av de mest spennende skal holde åpningsforedraget. Gründeren i Jodapro AS, Kristil Erla Håland, samarbeider med en AI-ekspert i politiet.

De skal fortelle om det banebrytende som skjer ute i felt i foredraget, «Innovasjon i offentlig sektor – Effektivisering av åstedsgranskning ved bruk av video og tale-til-tekst.»

Håland står bak de digitale kommunikasjonskonseptene Jodapro og Jodacare. Hun startet egen virksomhet da moren ble rammet av Alzheimer og mistet kontrollen over sine daglige gjøremål. Datteren ønsket å bygge en kommunikasjonsløsning for pårørende, med kommuner og institusjoner som målgrupper. Det konseptet het Jodacare, en form for digital kontaktbok som blir styrt gjennom en app. Den bidrar til å styrke samhandling mellom pårørende og hjelpere der pasientene selv ikke har forutsetning for å kunne delta aktivt.

Jodacare mistet fart da det ble krevet Bank ID for bruk fra myndighetenes side. Helsedirektoratet stilte krav til innføring av sikker pålogging for at brukerne, dvs. helsepersonell, skulle få benytte appen. Det ble for komplisert og dermed forsvant to tredeler av brukerne.

Fremtidens arbeidsmetode i felt

Håland bestemte seg derfor for å spisse kommunikasjonskonseptet. Hun plukket opp et kamera som hun allerede hadde kjøpt i 2017, men lagt i skuffen. «RealWear Assisted Reality» er en teknologi som gir brukerne tilgang til relevant informasjon i synsfeltet, ved hjelp av håndfrie, stemmestyrte kameraenheter.

– I 2019 ble selskapet Jodapro satt i gang for å levere en tjeneste med bruk av talestyrte, trådløse kameraer til ambulansetjenesten. Sykehuset Innlandet hadde fått 2,5 millioner kroner i finansiering og sammen med deres innovasjonsavdeling fikk vi bevist hvor enkelt det kan være å bruke stemmestyring. Ambulansepersonell blant annet i Nord-Gudbrandsdalen bruker i dag hodekameraene til å rapportere fra felten inn til leger på vakt. Headsettet blir også benyttet i hjemmetjenesten, forteller hun.

Hodekameraet med talestyrt video brukes i ambulanser på skadested og i norske kommuner til blant annet behandling av sår. Kameraene gjør dokumentasjonsjobben, mens frie hender gjør jobben langt enklere.

Jodapro-gründer Kristil Håland

Det håndfrie, stemmeaktiverte hodesettet har en kraftig trådløs tilkobling og viser info i de fleste multimedieformater. Kameraene er høyoppløselige og mikrofonene støykansellerende. Håland ser for seg at flere sektorer kan dra nytte av dette konseptet; både fiskeindustrien og bilindustrien er aktuelle, det kan brukes innen Forsvaret, og ikke minst i politiet.

Det siste har Jodapro gjort noe med.

– Teknologien vi leverer kan være fremtidens arbeidsmetode mange steder. Kamerainnholdet strømmes til en sentral eller mobil enhet, reduserer nedetid og sparer reisekostnader, samtidig som den er støt- og vannsikker. Den har et stort potensial for å redusere de menneskelige feilene i førstelinjen. Derfor er det perfekt at politiet i fjor startet testingen av vår teknologi for krimteknisk bruk fra åsteder, inkludert tale-til-tekst-løsning for raskere rapportskriving, sier hun.

Her kan du få praktisk info om DND 24, som går av stabelen den 23. mail på Radisson Økern i Oslo

Styrker rettssikkerheten

Jodapro samarbeider med de krimtekniske miljøene i Vest Politidistrikt og Oslo Politidistrikt. Seniorrådgiver Innovasjon i Politiet, Bente Skattør, har fått en spesiell rolle i arbeidet med å teste ut kameraene og tale-til-tekst-teknologien. Hun jobber til daglig med AI-innovasjon i Oslo politidistrikt og har deltatt i flere initiativ nasjonalt og internasjonalt knyttet til etterforskning og kriminalitet/cyberkriminalitet, og overgrep mot barn på internett og avhør.

– Disse digitale verktøyene gjør at vi kan få en enorm effektivisering, med store fremskritt som resultat. Vi får en bedre og mer rettssikker prosess på åstedet, og vi kan jobbe og behandle bevisene bedre og kjappere, ikke minst hos politienhetene ute i distriktene, mener hun.

Hun sier tiden er helt avgjørende for å sikre gode nok bevis.

– Jo tidligere vi får gjort noe målrettet og med gode prosesser med det vi finner, jo bedre er det. Allerede nå viser tilnærmingen til den nye teknologien å fungere over all forventning. Både når det gjelder tempo og kvalitet på bevis til rettsmedisinsk og krimteknisk avdeling, men også med hensyn til rapportskriving, sier Skattør.

De norske metodene er såpass innovative at norsk politi har testet ut og strømmet de digitale konseptene med både australsk politi og FBI Quantico Virginia.

– Jeg tror faktisk det ikke er noen som driver akkurat slik vi gjør, i hvert fall ikke i vestlige land.

Veldig tidsbesparende

I tillegg til kameramulighetene er Bente Skattør svært opptatt av tale-til-tekst teknologien som blir brukt for automatisk transkribering av videofiler/lydfiler. Kombinert med en løsning kalt benevis.ai forbedres teksten fra den transkriberte videofila. Selv om de norske språkmodellene for tale-til-tekst begynner å bli svært gode, er de ikke feilfrie. Det som nå er en ren manuell rapportering, vil med bruk av tale-til-tekst kunne effektiviseres betydelig.

– Akkurat nå prøver vi ut tale-til-tekst transkribering i rettssaker. Lyd og bilde blir tatt opp i rettssalen, og dommerstanden, aktoratet og forsvaret virker foreløpig veldig fornøyd med det vi leverer av automatisk transkribering. Men det aller kuleste er å hjelpe etterforskerne som er våre «kunder». Vi satser på at vi snart kan teste ut store språkmodeller som bidrar til å analysere større mengder data både raskere og i større bredde, sier hun.

Noen av analysene skal testes ut i et samarbeid med fransk og tysk politi. Dette har kommet som et resultat av samarbeid gjennom nettverket i Europol.

– Vi har vært så heldige å få tilgang til flere franske KI-løsninger som ligger langt foran oss nordmenn på området. Det finnes i det hele tatt svært mange og dyktige folk i Europol-systemet, sier Skattør.

Her kan du lese mer om det som skjer på DND 24

Stort volum av relevant info på sekunder

Med KI-verktøy får de i løpet av sekunder oppsummeringer av en rekke avhør, kombinert med sammenstillinger av viktige dokumenter, med kildereferanser.

– Nå kan vi finne nye mønstre som ikke har vært så lett å oppdage med det blotte øye. Løsningene kan enkelt lage tidslinjer, eller tegne nettverk med oversikt over de kriminelle og deres atferd, sier hun.

– Vi jobber nå aktivt i politiet for å få få på plass en Jodapro-pilot og tale-til-tekst i politiet med flere enheter i politiet for å kunne strømme og bruke tale-til-tekst i reelle saker. Her må blant annet de juridiske hjemlene på plass, sier Skattør.

– Bente og jeg var var i fjor til Madrid sammen, på årsmøte til rettsarkeologene. Det var flere hundre deltakere på settet fra over 40 land. Det har vist seg å være en enorm interesse for prosjektet vårt. Vi gleder oss stort til å holde foredrag sammen under DND 24. Vi er svært takknemlige for å få anledning til å fortelle om dette som vi brenner så mye for, sier gründer av Jodapro, Kristil Erla Håland.

Her kan du kjøpe billetter til DND 24