Dugnad for digital lovopprydding: Regjeringens digitaliseringstrategi kan strande i utdaterte lover

Frivillige i NorStella og Dataforeningen har gått gjennom lovverket og identifisert hvor de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi ligger.

Det er ikke mulig å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi med dagens lovverk. På dugnad har to organisasjoner sammen lagd et veikart for opprydding i paragrafjungelen som bremser digitaliseringen av Norge.

På oppfordring fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup har NorStella, Den norske dataforening og andre kartlagt hvilke juridiske hindre som står i veien for realisering av regjeringens digitaliseringsstrategi.

Fredag morgen hos DND

10. januar 2020 arrangerer vi Fredag morgen hos DND i Oslo sentrum med bl.a. Paul Chaffey, Arve Føyen og Trygve Skibeli. Les mer om samlingen her.

Digi.no: «Dataforeningen: – Dagens lover gjør det umulig å gjennomføre Astrups digitaliseringsstrategi»

Finansavisen: «Jussen hindrer digitalisering«

Takknemlig minister

Rapporten ble overlevert digitaliseringministeren tirsdag den 19. november. Last ned rapporten her.

Utgangspunktet var blant annet et møte Astrup hadde med SnIT (Strategisk nettverk for IT-ledere) tidligere i høst. Der utfordret han det frivillige miljøet til å bidra.

─ Vi er veldig takknemlige for jobben som er gjort, at dere tok oppfordringen på alvor, og ikke minst at dere leverer på rekordtid, sa Nikolai Astrup i forbindelse med overrekkelsen av rapporten.

Gruppebilde
F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, NorStella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, nestleder i NorStella og rådgiver i Miles; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til digitaliseringsministeren. (Foto: Paal Leveraas)

Forbud mot digital signatur

Den uavhengige rapporten, primært ført i pennen av NorStellas nestleder Trygve Skibeli med støtte av Arve Føyen, viser blant annet til det sterke og forståelige drivet for at data bare skal lagres en gang og deles på tvers av offentlige virksomheter og mellom offentlig og privat sektor.

– Det er forbausende mange lover som fremdeles stiller krav om papirdokumenter og underskrift på fysisk papir, sier Arve Føyen.

– Dette gjelder blant annet testament, ektepakt, fremtidsfullmakt og kausjonsavtaler. I disse tilfellene er det altså ikke lov til å bruke digital signatur, selv om det både er mer smidig for alle parter, og samtidig beviselig gir en større trygghet for ekthet enn fysiske signaturer.

Taushetsplikt og innbilte hindringer

Et annet hinder er taushetsplikt.

– Taushetsplikt er et større hinder enn GDPR, sier Føyen.

– Taushetsregler bør utformes mer smidig slik at de ikke blir til hinder for datadeling.

Mange av digitaliseringsbremsene er opplevde hindre som ikke er forankret i reelle lover og regler. Det sterke fokuset på personvern, særlig etter innføringen av GDPR, har gjort at mange digitaliseringsinitiativ stoppes fordi de involverte heller vil være på «den sikre siden».

– Det beror på manglende regelverksforståelse, sier Føyen.

– Mer enn man ofte tror kan gjøres innenfor gjeldende regelverk. Derfor er regjeringens eget forslag om å etablere et ressurssenter for deling av data et godt og viktig initiativ.

Juridisk ryddejobb

De to partene som står bak denne juridiske ryddejobben er begge entusiastiske tilhengere av de bakenforliggende visjonene og intensjonene i regjeringens digitaliseringsstrategi.

– Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge, sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening.

– Nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen, legger hun til.

Kontaktpersoner

  • Leder av Den norske dataforenings IT-politiske råd og advokat/partner hos Føyen | Thorkildsen:
    Arve Føyen, af@foyentorkildsen.no, tlf 9181 9962
  • Ansvarlig teknologi og samfunn i Den norske dataforening:
    Nina C. Mathiesen, nina.mathiesen@dnd.no, tlf 4705 7009
  • Nestleder i NorStella og rådgiver i Miles:
    Trygve Skibeli, trygve.skibeli@miles.no, tlf 9823 5316

Tusen takk til bidragsytere fra flere av våre medlemmer

Tusen takk til alle øvrige bidragsytere

Takk til alle som har bidratt i denne konsentrerte dugnadsinnsatsen (1 måned):
DigitalNorway, Virke – Hovedorganisasjonen, DSOP v/Bits, Finans Norge, Direktoratet for forvaltning og ikt – Difi, Brønnøysundregistrene og Altinn, Direktoratet for e-helse, KF, Den norske dataforening og IT Politisk Råd, Open Innovation Lab of Norway, Oslo Kommune, Abelia, Center for Service Innovation/NHH, NAV, Politidirektoratet, Skatteetaten, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), EVRY Norge, Miles Oslo As, Wiersholm, Compose Software, Mymayday.com og startup selskapet Justify.

Rapporten er tilgjengelig her

Last ned rapporten her