iCalendar

Roboter i UDI: Hit the ground running

Frokostmøte 12. september 2018 i Oslo

Program:

Roboter i Utlendingsdirektoratet: Historien om Ada
Martin Koldaas, UDI
Martin kommer for å fortelle historien om hvordan en robot ved navn Ada tok over de rutinepregede og regelbaserte oppgavene i Utlendingsdirektoratet (UDI) slik at menneskene i stedet kunne fokusere på det mennesker gjør best. Det hele startet våren 2017, med et lite testprosjekt for å se om robotisert prosessautomatisering (RPA), dataprogrammer som imiterer menneskelige operasjoner, ville egne seg og gi ønskede gevinster. Over et år senere er det på tide å oppsummere og dele erfaringer.

Fam. m/Faglært
Tore Magnus Oraug, UDI
Automatisert vedtaksfatting er fremtiden, men hvordan kommer vi dit? Automatisert saksbehandling kan fremstå som en kostbare affære, med mange ukjente. I UDI har vi de tre siste årene jobbet systematisk med en serie endringer for å vise at vi kommer langt med de systemene vi allerede har. Tore Magnus oppsummerer hva som er gjort og hva vi har fått til så langt

Praktiske opplysninger:

Tid: Onsdag 12. september 2018, 08:30 – 10:30. Registrering fra kl 08:00
Sted: Capgemini Norge AS, Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo

Arrangør: Styret i faggruppen for Kunstig intelligens og robotikk
Kontaktperson: Silje Endsjø, tlf 91 90 10 87

Takk til vår sponsor:

Capgemini

Capgemini Norge AS på Google maps