Service Management søker nye medlemmer til fagstyret

Ønsker du å ta del i et fagfellesskap som er med å forme det digitale Norge? Vi i Service Management søker nye engasjerte medlemmer.

Den norske dataforening (Dataforeningen) er Norges største IT-faglige forening. Dataforeningen skal være et viktig fagfellesskap og være en tydelig og fremtidsrettet samfunnsstemme som aktivt bidrar til å forme Norges digitale fremtid.

Faggruppen Service Management har som formål å dele kunnskap om styring av IT-tjenester (IT Service Management) med særlig fokus på ITIL-rammeverket. Områder som berøres er f.eks. servicedesk, tjenestekatalog, SLA og ITSM verktøy.

Vi søker personer som ønsker å skape arenaer for nettverk, deling og kompetanse. Mye av arbeidet vårt går ut på å skape aktuelle aktiviteter for våre medlemmer og ikke-medlemmer. Faggruppen jobber autonomt og får god støtte av sentrale funksjoner i Dataforeningen.

Vi ser etter noen som ønsker å bidra på følgende:
• Planlegge og gjennomføre fysiske og digitale arrangementer
• Innovasjon av faggruppen og våre aktiviteter
• Dele kunnskap og erfaring innenfor Service Management

Vær gjerne spesifikk i din søknad hva du ønsker å bidra med.

Send CV og søknad til anders@dnd.no