Ildsjelen Pål Hellesnes: Velger juleøl basert på business intelligence

Hvordan kan business intelligence bidra til optimale julemiddager? Hvordan kan sensorer bidra til å skape verdens beste sider? Sommelier, BI-ekspert og snart pommelier Pål Hellesnes er ukens ildsjel.

Pål Hellesnes er pianist, sommelier, ekspert på juleøl og i ferd med å utdanne seg til pommelier, – en ekspert på eplesider.

I tillegg er han analysearkitekt i Amesto Firstpoint i Bergen.

Og han er en brennende ildsjel i Dataforeningens faggruppe for business intelligence i Bergen.

BI og juleøl

Hvert år før jul presenterer Teknisk Ukeblad en vitenskapelig, faktabasert metaanalyse av juleøl. Kilden er Pål Hellesnes og hans egenutviklede datamodell.

— Jeg har utviklet en modell som samler inn data mer eller mindre automatisk fra aviser, tidsskrifter og blogger som anmelder juleøl, forteller han.

Resultatene er avgjørende for hva som serveres ved julemiddagen i familien Hellesnes, enten den avvikles i Bergen eller på eplegården i Sogn.

Den er kanskje også en av de mest troverdige kildene til hva som faktisk er det beste juleølet.

Fjernstyrt sidergård

Pål har lenge drømt om en egen vingård i Frankrike. Men familien var ikke helt med på det. Så nå har han endret scopet.

— Vi har kjøpt en eiendom innerst i Sogn hvor vi dyrker epler, forteller han. — Det er et ideelt sted for å dyrke frukt og bær. Jeg drømmer om å lage verdens beste sider og få i gang en siderfestival i Sogn.

Pål Hellesnes i eplehagen i Sogn. (foto: privat)

— Er det en sammenheng mellom teknologi, forretningsintelligens og siderproduksjon?

— Absolutt! Min sidergård skal bli en fjernstyrt gård hvor sensorer overvåker vekst, sykdom, temperatur og annet. Men det er et langt lerret å bleke. Da vi overtok hadde eiendommen ligget ubrukt i 27 år, og det var vokst opp skog der. Nå har vi begynt å plante epletrær. Jeg har gitt meg selv fem år på å perfeksjonere måten man lager sider på.

«Jeg har gitt meg selv fem år på å perfeksjonere måten man lager sider på. »

Pål Hellesne

— Du er «ukens ildsjel» i Dataforeningen. Hva betyr Dataforeningen for deg?

— For meg er Dataforeningen først og fremst en samlingsplass hvor jeg treffer hyggelige mennesker som er interessert i det jeg brenner aller mest for, nemlig forretningsanalyse, det å gi forretningen hos kunden faktabasert innsikt på en enkel og intuitiv måte slik at de kan ta gode beslutninger i sitt daglige arbeid.

— Hvilken komité, styre eller faggruppe er du engasjert i?

— Jeg hjelper Erlend Nævdal å drive faggruppen «BI og Information Management» hvor vi arrangerer nettverksmøtene «Bergen Data and Business Intelligence Meetup». Vi ønsker å være et ledende nettverk for utveksling av erfaring, kunnskap og trender innen BI og informasjonshåndtering.

— I praksis har vi jevnlige planleggingsmøter hvor vi legger strategier for faggruppen, setter opp kommende meetups og hjelper hverandre med gjennomføringen av disse kveldene.

— Hvorfor engasjerer du deg?

— Jeg har stor tro på at det er gjennom samarbeid at vi finner de beste løsningene på utfordringene vi står ovenfor. Dataforeningen bidrar til et slikt samarbeid på tvers av bedrifter og konsulentselskap.

— Planen Erlend presenterte meg med jevnlige nettverksmøter for å samle BI interesserte i Bergen synes jeg var en god ide, noe jeg gjerne ønsket å bidra med. Dette gir meg også en mulighet til å dele mine erfaringer om beste praksis for gjennomføring av BI prosjekter.

— Hva er dine forventninger?

— For meg er det verdifullt å kunne treffe likesinnede på tvers av konsulentselskaper og bedrifter i en uformell og sosial setting med stor grad av mingling og idéutveksling.

— Hva vil du bidra med?

— Først og fremst vil jeg bidra med å skaffe foredragsholdere som kan dele sine erfaringer fra prosjekter, gjerne sammen med representanter fra kunde. Jeg vil også formidle min egen erfaring gjennom 24 år som konsulent, med fokus på de aspektene ved kundeprosjekter som mange nye konsulentene bommer på i starten.

— Vi ønsker alle å lande prosjektet hvor kunden er fornøyd med resultatet. Et faglig solid håndverk er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å tilfredsstille kunden. Gjennom en serie med meetups ønsker jeg formidle en standard prosess som kan benyttes på alle analyseprosjekter. Det første nettverksmøtet «Design Workshop» har jeg allerede gjennomført.

«Et faglig solid håndverk er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å tilfredsstille kunden.»

Hva er ditt forhold til tematikken i faggruppen, styret eller komitéen du er med i?

— Som BI-konsulenter stiller vi med IT kompetanse og jobber mye med forretningen. På mange måter fungerer vi som en brobygger mellom kundens IT-avdeling og forretningen.

— Forretningsprosesser, måling av virksomheten, datamodeller i form av stjernediagram, beregning av KPI’er, forretningsanalyse og design av dashboards er noe IT ikke har et så sterkt forhold til. De er mer opptatt av infrastruktur i sky og på datarommet, drift av servere, sikker backup og kontroll over tilgangsstyring.

— Men det er som oftest IT som får ansvaret for BI-prosjekter fordi analyseløsningen oppfattes som et IT-system som skal driftes og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Trives med forretningen

— Jeg startet min karriere som systemutvikler, men fant etter hvert ut at jeg trivdes best når jeg jobbet sammen med forretningen. Jeg oppdaget at fagsystemenes begrensninger og manglende tilgang til kildedata var utfordringer som gikk igjen for kontrollere med oppgave å måle og analysere virksomheten. Da startet jeg med å bygge datavarehus — et sentralt sted hvor forretningen kunne hente tilrettelagte data til sine analyser og rapporter.

— I dag er verden litt mer komplisert. Skybasert infrastruktur, store datamengder, maskinlæring, automasjon og kunstig intelligens krever nye teknologier og verktøy. Den største utfordringen for BI-konsulenter er imidlertid ikke å beherske den nye teknologien.

— Kunsten er å levere en analyseløsning som kunden anser som nyttig og verdifull. Det handler om å sette seg grundig inn i forretningsprosessene og utfordringene kunden sliter med i hverdagen.

— Nøkkelen her er godt og tett samarbeid mellom konsulent og kunde, som styres av en prosjektreise basert på beste praksis.

Blogger

— Jeg har i mange år delt mine kunnskaper om BI gjennom bloggen min bedreInnsikt hvor jeg etter hvert vil dokumentere metodikken min for vellykket leveranse av analyseløsninger.

— Hva er viktig for Dataforeningen og/eller faggruppen fremover?

— Det er viktig at Dataforeningen også fremover forblir en nøytral møteplass for fagfolk uten kommersielle incentiver, slik at man fritt kan diskutere erfaringer og ideer uten å tenke på å avsløre hemmeligheter eller føle at foredragsholder først og fremst er tilstede for å selge et produkt.

— Jeg synes vi skal fortsette med intime meetups hvor de fremmøtte deltar aktivt. Gjerne så low-tech som mulig hvor PC’en byttes ut med gule lapper, papir og tegnesaker.

— Jeg har også tro på å kjøre serier med flere meetups med et større BI-relevant tema som en rød tråd.

Del en verdifull erfaring, kontakt, begivenhet eller annet som har betydd noe for deg, og som er en konsekvens av ditt engasjement i Dataforeningen.

— Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger etter mitt første foredrag om «Design Workshop». Det var veldig hyggelig. Mange konsulenter har utfordringer med å gjøre kunden fornøyd uten å jobbe utover rammene som er satt for prosjektet. De synes at de praktiske aktivitetene som ble presentert var nyttige for å kartlegge kundenes utfordringer og fange opp kundens egne tanker om mulige løsninger.

— Idéen min om å kjøre en serie meetups med «prosjektreisen for analyseløsninger» som en rød tråd har også blitt godt mottatt, så jeg gleder meg til gjennomføringen utover høsten.

Pål om Pål

Hvordan vil du beskrive deg selv?

— Jeg betrakter meg selv som en kreativ konsulent med fokus på kvalitet og stor tro på at en metodisk tilnærming er veien å gå for å kontinuerlig levere gode løsninger som kunden oppfatter som verdifulle. Samarbeid er også noe jeg verdsetter høyt, både sammen med kunde og interne team.

— Jeg trives godt med å fasilitere workshops ute hos kunde, men når jeg skal finne løsninger på komplekse utfordringer har jeg behov for å jobbe i fred og ro. Da har jeg vanskelig for å legge arbeidet fra meg før jeg har funnet en god løsning. En god løsning ikke bare effektiviserer arbeid, men skaper også en bedre hverdag for den enkelte ansatte.

Omgjengelig og sky

— Hvordan vil fagkolleger beskrive deg?

— Med bred kompetanse innen systemutvikling og business intelligens oppfattes jeg nok som en tung ressurs innen arkitektur, design og implementasjon av analyseløsninger. Jeg er nok mest kjent for å bygge datavarehus hvor kildedata tilrettelegges i en felles datamodell for større selskapet.

— De fleste vil nok se på meg omgjengelig, men litt sky person som unngår for mye oppmerksomhet. Jeg liker best å jobbe i team hvor jeg ofte vil hjelpe andre, gjerne på bekostning av egne mål.

«De fleste vil nok se på meg omgjengelig, men litt sky person som unngår for mye oppmerksomhet»

— Det er nok enkelte som også synes at jeg er litt nerdete, både som vinentusiast som stiller seg i kø ved polets spesialslipp og som eplebonde med mål om en fjernstyrt eplegård i Luster med kontrollsenter i Bergen.

Går mot strømmen

— Hva brenner du for?

— Først og fremst trives jeg med jobben min som konsulent. Her får jeg muligheten til å lage analyseløsninger som forbedrer hverdagen til ansatte hos kunden. Målet blir alltid å levere noe som brukerne oppfatter som nyttig og ledelsen anser som verdifullt.

— Under utvikling av løsningen er jeg opptatt av kvalitet på design og arkitektur samtidig som leveransen stemmer overens med kundens forventninger.

— Jeg føler ofte at jeg går mot strømmen, men jeg synes mennesker og prosesser er mer interessant enn verktøy. Jeg har ingen tro på at nye verktøy alene skal løse utfordringene som forretningen står ovenfor. Det er verktøyene som støtter menneskene i å utføre sine oppgaver i prosessene som skaper verdi. Vi må kontinuerlig evaluere og forbedre prosessene, istedenfor å forsøke å revolusjonere forretningen med nye verktøy.

Epler og foto

— På fritiden er det nok dyrking av eple og produksjon av sider jeg brenner mest for. Vi har kjøpt en landbrukseiendom i Luster hvor det tidligere ble dyrket epler og bringebær. Plassen har ikke vært stelt på 23 år så det er nok å gjøre for å gjenopprette eplehagen. All aktivitet rundt siderproduksjonen publiserer jeg på bloggen min.

— Jeg er også en ivrig fotograf som liker å dokumentere begivenheter gjennom bilder. Først var det familie og ungene som stod i fokus. Nå tar jeg også en del bilder i forbindelse med workshops som jeg fasiliterer som konsulent og meetups som jeg er med å arrangere i regi av Dataforeningen.

— Hvert år gjennomfører jeg en metaanalyse av juleøl, hvor jeg analyserer alle anmeldelser i tidsskrift og nettaviser. Vurdering av juleøl er rimelig subjektivt. Med denne analysen kommer jeg frem til juleølet flest likte best. Så smaker jeg selv på de fem som får best score, for å bestemme hvilken jeg serverer gjestene på julaften.

— I tillegg til å dele resultatene på min egen blogg, hvor jeg også forklarer hvordan analyseløsningen er laget, publiserer Odd Richard Valmot sin årlige artikkel om «testenes test» i Teknisk Ukeblad.

Improvisasjon på piano

— Hva er én ting ingen vet om deg?

— Når jeg er alene hjemme kan jeg sette meg ned ved pianoet og improvisere rundt selvkomponerte låter. Dette er musikk som har en løs struktur som åpner for stor grad av improvisasjon. Den samme låten vil jeg kunne spille veldig forskjellig avhengig av humør. Jeg har aldri et publikum. Dette er kun for egen meditasjon. En måte å koble helt ut omverden og få ro i sjelen. Er jeg frustrert over noe føler jeg meg mye bedre etter å ha klunket litt på det trofaste pianoet.

«Er jeg frustrert over noe føler jeg meg mye bedre etter å ha klunket litt på det trofaste pianoet.»

Karriere og jobb

Du har 30 sekunder på deg til å forklare hva du gjør i jobben din og 15 sekunder på å fortelle hvorfor dette er viktig og hvem det er viktig for. Hva sier du?

— Jobben min er å lage analyseløsninger for alt fra mellomstore bedrifter til store konsern, innen bransjer som bank, finans, offshore, shipping, havbruk og verkstedindustri. Løsningene spenner seg fra enkle selvbetjente løsninger i Power BI til datavarehus for multinasjonale konsern. Målet mitt med analyseløsningene er å forvandle data til innsikt, eller skape gull av gråstein så og si. Dette gir kunden mulighet til å ta gode beslutninger med utgangspunkt i faktabasert innsikt istedenfor magefølelsen.

— Hvordan har veien til der du er nå vært?

— Når jeg ser tilbake på min karriere som systemutvikler og senere BI-konsulent så har reisen vært variert og alltid inspirerende med nye utfordringer langs veien. Jeg har egentlig vært interessert i data helt siden jeg for første gang lærte om disse digitale maskinene på dataloftet til Bergen Katedralskole.

Mennesker, ikke tall

— På universitetet var det veldig fokus på numerisk analyse. Jeg oppdaget etter hvert at jeg egentlig var mer interessert i menneskene som brukte maskinene og hvilken påvirkning programvaren hadde på deres hverdag. Det var vel først da jeg startet som konsulent i Software Innovation at jeg virkelig lærte meg håndverket å utvikle applikasjoner for forretningen. Her var jeg heldig å ha mange erfarne og dyktige systemutviklere som kollegaer og fikk gleden av å delta på mange inspirerende prosjekter. Hovedfokus var på designe og implementere av skreddersydde løsninger, noe som ga meg rikelig anledning til å jobbe direkte med brukerne på design av brukergrensesnitt.

— Senere fikk forretningsprosesser og analyse av disse mer plass. Da begynte jeg å bygge datavarehus som tilrettelagte kundens data slik at det var enkelt for dem å lage sine egne rapporter. I dag implementerer jeg fremdeles datavarehus, men mer og mer tid går med til å kjøre workshops for kartlegge kundens utfordringer slik at vi sammen kan lage gode løsninger som gir høy verdi så raskt som mulig.

Automatiseringsfristelsen

Hvordan ser du for deg at din karriere utvikler seg de neste 5, 10, 25 år?

Fremover vil jeg jobbe videre med å utvikle analyseløsninger. Vi fokuserer på teknologi levert av Microsoft hvor det skjer mye spennende for tiden. Power BI vil nok være der det vil være mest oppdrag, men også skybaserte datavarehus, big data, real time analytics, machine learning og automasjon er områder som vi ser for oss å levere løsninger. Men det viktigste av alt er at vi klarer å bruke disse teknologiene til å skape noe som er nyttig for mennesker og ikke faller for fristelsen å automatisere menneskene bort.

— Ser du noen hindringer?

— De nye teknologiene innenfor forretningsanalyse baserer seg på data og forutsetter at disse er på stell. Dessverre er det altfor få bedrifter som virkelig har kontroll på sine masterdata. Her har mange en stor oppgave foran seg.

Leppestift på grisen

— Utfordringen er at det ikke er trivielt å ordne opp i og at det er vanskelig å plassere utgiftsposten. Dersom dette imidlertid ikke prioriteres så vil alle de flotte visualiseringene som lages kun være «lipstick on a pig».

— Jeg er i ferd med å lage nye nettsider som vil ta over for den gamle bloggen min. Her ønsker jeg å dele så mye som mulig av min kompetanse både til våre kunder og andre konsulenter som jobber med business intelligence. Her vil jeg også publisere juleølanalysen og dokumentere alt jeg gjør innen siderverden.

— Hvem vil du gjerne se profilert i en fremtidig ildsjelprofil?

— Jeg vil foreslå Erlend Nævdal. Han gjør en kjempejobb med BI gruppen i Bergen. En utrolig hyggelig kar som står på og får ting til å skje!

Ildsjelen Pål Hellesnes

  • Alder: 53
  • Arbeidsgiver: Amesto Firstpoint AS med kontor i Bergen.
  • Stilling: Analysearkitekt i BI teamet.

«… det viktigste av alt er at vi klarer å bruke disse teknologiene til å skape noe som er nyttig for mennesker og ikke faller for fristelsen å automatisere menneskene bort»

Pål Hellesnes

Ukens ildsjel er en serie intervjuer med engasjerte medlemmer fra Dataforeningen hvor vi får et dypere innblikk i hvem de er, både i jobb og privat. Tips oss gjerne om folk du syns bør profileres her.