Sikkerhetsfestivalen 2022

Faggruppen Informasjonssikkerhet er partnere på årets Sikkerhetsfestival. Dataforeningen stiller med ett spor med temaet krise- og hendelseshåndtering.

Vi har satt sammen et spennende spor hvor målet er å fremme hvordan man best mulig skal håndtere hendelser proaktivt og reaktiv. Dette for å sikre minst mulig konsekvenser når krisen først inntreffer.

Krise- og hendelseshåndtering har de siste årene fått økt fokus, med stadig nye medieoppslag om vellykkede cyberangrep og kriser som COVID og krigen i Ukraina. Dermed har det å planlegge for hendelser fått økt fokus, samtidig som det å håndtere både akutt fase samt håndtere de langsiktige konsekvensene, blitt kritiske deler av en virksomhets operasjonelle evner.

Årets foredrag kommer fra store norske virksomheter som på hver sin måte håndtere hendelser i en digital verden. NRK skal fortelle om hvordan hendelser har hjulpet de på veien i å skape og definere deres sikkerhetsmiljø. Telenor skal fortelle om hvordan overvåking av egen infrastruktur 24×7 er en forutsetning for å kunne detektere, analysere, varsle og respondere på cyberangrep.

Videre skal Tietoevry fortelle om erfaringer fra å håndtere krigen i Ukraina. Tietoevry har over 2000 ansatte i Ukraina, hvor god krisehåndtering har vært en nøkkelfaktor. Til slutt skal kriseforsker, Ole Andre Bråten, presentere et nytt rammeverk for å møte langvarige kriser. Han vil også gi innføring i hvilke psykologiske påvirkningsteknikker de ansatte må vaksineres mot for å være best mulig forberedt på å stå imot virtuelle anslag mot virksomheten.

Det er fortsatt noen billetter igjen!
Meld deg på her: https://sikkerhetsfestivalen.no/billetter

Når arrangeres Sikkerhetsfestivalen?

Sikkerhetsfestivalen 2022 arrangeres 29. august – 31. august på Lillehammer. Mandag starter festivalen med keynotes i plenum på Scandic Lillehammer Hotel. Tirsdag og onsdag er det parallelle spor i festivalområdet i Lillehammer sentrum.

Hvem arrangerer Sikkerhetsfestivalen?

ISF arrangererer Sikkerhetsfestivalen sammen med Lillehammer kommune, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NTNU, Den norske dataforening, Cloud Security Alliance, ISACA, Datatilsynet, Digitaliseringsdirektoratet (DigDir), NorSIS, NITO, Cyberforsvaret og Universitetet i Oslo samt partnere som arrangerer Totalforsvarskonferansen (onsdag-torsdag) og Cybermaktkonferansen (fredag).