Skybaserte tjenester

Skytjenesteavtalen

Skytjenester, også referert til som cloud computing, representerer et vidt spekter av standardtjenester som kunder ønsker å benytte for å utnytte kombinasjonen av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Skytjenester omfatter ikke kjøp av programvare, maskinvare eller andre fysiske produkter, men kjøp av standardtjenester for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på eksterne serverparker tilknyttet og tilgjengelig over internett.

Skytjenestene kjennetegnes ved at de er laget for å skalere til den kapasitet det er behov for, og at det ofte betales for faktisk bruk. Kundene mottar således standardtjenester som eventuelt i tillegg blir tilpasset den enkelte kunde i større eller mindre grad.

Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.

Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning.

Målsettingen med anvendelse av skytjenesteavtalen er at den skal ivareta morgendagens utfordringer og behov for anskaffelse av skytjenester, ved blant annet å fokusere på integrasjon, tilpasning og vedlikehold som gjøres av leverandøren. Skytjenestene vil som oftest være standardiserte tjenester som tilbys til mange kunder.

For tilpasning og integrering av skytjenester ligger verdien av leverandørens leveranser i dennes kompetanse på skytjenesten, samt evnen til å kunne tilpasse en skytjeneste til det konkrete markedet eller kunde. I tillegg vil leverandøren kunne påta seg å opptre som rådgiver og operasjonelt kontaktpunkt overfor eller på vegne av andre leverandører og parter så kunden i praksis kan forholde seg til en part. Der kundens behov tilsier en sammensetning av flere typer skytjenester, vil leverandøren kunne levere skalerbare integrasjonstjenester, og gi kunden mulighet til å hente ut synergier og fleksibilitet.

Utviklings- og integrasjonsarbeidet kan variere sterkt fra det enkleste oppsett av tilgang til skytjenester til større tilpasninger og bygging av integrasjoner (API), plug-ins (tilleggsfunksjonalitet) og rapportering. I tillegg kommer vedlikehold hvor leverandøren typisk skal følge opp skytjenestenes feil og mangler, bistå kunden med opplæring og eventuelt videreformidling av support.

Arbeidet er utført Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter gjennom en arbeidsgruppe med PROMIS AS ved Jørgen Petersen som leder og med Inger Røst, PROMIS AS og Thor Beke og Espen Bakjord, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek som deltagere. Videre har det vært nedsatt en referansegruppe, med tilnærmet lik representasjon fra både kunde-, leverandør- og rådgiversiden fra følgende selskaper:

Vedlegg: Veiledning til avtalen

Til medio februar må kjøp av avtalen gjøre på Den norske dataforenings gamle websider