Justeringer i avtalen mellom DND og Computerworld

DND og Computerworld har hatt en avtale som har vært uforandret i 28 år. Nå endrer den seg.

Les også: Nye medlemsfordeler i Dataforeningen

I 1992 inngikk daværende generalsekretær Knut Lindelien avtale med Computerworld om at abonnement på avisen skulle være en del av medlemskapet i Den norske dataforening. 28 år senere har mye endret seg.

Bilde av Henning Meese og Christian Torp i forbindelse med fornyelse av avtalen (Foto: Computerworld)
Ansvarlig redaktør Henning Meese i Computerworld og generalsekretær Christian Torp i Dataforeningen. (Foto: Computerworld)

Det tette båndet mellom DND og Computerworld ble knyttet på starten av 90-tallet. Den gang var Computerworld en papirbasert ukeavis og var den eneste seriøse mediekanalen for de som ønsket å følge med i hva som skjer i IT-faget og -bransjen. 

Bredt og smalt

De siste årene har behovene for og følgelig etterspørselen etter faglig oppdatering endret seg sterkt. Dataforeningens medlemsbase spenner fra ekstremt spesialiserte ingeniører, programmerere, prosessledere, jurister, og agile coacher til konsulenter, selgere, digitaliseringsansvarlige og toppledere. 

Også mediebildet er blitt mye mer mangfoldig, med både større bredde og mer spissede nisjekanaler. IT-faget er blitt et meget bredt felt, og er på ingen måte ett fag. 

I dette perspektivet får vi signaler fra medlemmene om at de ønsker større frihet til selv å velge hvilke kilder for faglig oppdatering de ønsker å benytte seg av. Tette bånd til én medieaktør med et definert nedslagsfelt er ikke lenger naturlig. 

I mine samtaler med ansvarlig redaktør Henning Meese i Computerworld har jeg også fått en forståelse av at de fra avisens ståsted opplever at denne endringen på lang sikt vil være til beste for alle parter.

Forenkling og forbedring

Derfor har foreningen og Computerworld valgt å avvikle avtalen, og fra foreningens ståsted erstattes den med mer fleksible medlemsfordeler knyttet til abonnementer og andre typer tjenester. Knytningen mellom det enkelte medlem og leverandøren av medlemsgodet blir også forenklet. Som en konsekvens har vi også redusert hva et medlemskap koster.

En løpende utvikling

Den norske dataforening har en nøkkelrolle og et stort ansvar i utviklingen av landet. Våre medlemmer er de som faktisk sørger for at digitalisering finner sted gjennom sitt daglige arbeid. Vi ser hvorfor dette er godt for landet. Men fordi vi sitter så tett på ser vi også skyggesidene tidligere og klarere enn de fleste andre. 

Som en direkte konsekvens samarbeider vi nå med mange andre aktører som har samme samfunnsformål. Dette medfører også en større bredde i medlemsgoder enn tidligere.

Som medlem får du rabatt foreningens arrangementer, rapporter og åpne møteplasser. I tillegg delta på lukkede medlemsmøter og være med i utvalg, råd og dugnadsprosjekter. Du får rabatt på abonnement fra bl.a. digi.no, Shifter og Computerworld.

Som medlemsorganisasjon, eid av medlemmene får du også anledning til å påvirke hvilke saker foreningen skal arbeide med, både faglig og samfunnsmessig.

Vinn-vinn-vinn

Samarbeidet mellom Computerworld og Dataforeningen var den gang den ble inngått en typisk  «trippel bunnlinje»: Det tjente både medlemmene, foreningen og avisen. Samarbeidet gjennom disse årene har vært meget godt, og som generalsekretær i foreningen vil jeg takke for det nesten tre tiår lange reisefølget.