Artikkel Smittestopp 2

Hvordan DNDs ildsjeler først bidro til korsfestelsen og senere til gjenoppstandelsen av Smittestopp-appen

Historien om Smittestopp-appen har et snev av påskedrama over seg: Korsfestet, begravd og gjenoppstått, om ikke den tredje dag, så i det minste i god tid før påske. Ildsjeler i DND har hatt en rolle i flere faser av dramaet.

Da Smittestopp ble lansert med brask og bram noen uker inn i koronaepidemien, gikk det ikke lang tid før den ble korsfestet av fagfolk, personvernere og Datatilsynet.

Blant kritikerne var DNDs ildsjel og til daglig sjefsutvikler i Sopra Steria, Johannes Brodwall. I et innlegg oppsummerer Brodwall kort livet til Smittestopp 1:

«Smittestopp 1.0 hadde et kort og turbulent liv. I juni ble den til slutt rangert av Amnesty International som en av de tre mest personverninngripende appene i verden (sammen med Bahrain og Kuwait), Datatilsynet nedla forbud mot innsamling og Stortinget krevde at appen ble splittet.»

Johannes Brodwall, Sopra Steria, og Trond Arve Wasskog, Bekk, deltok i fagrådet for utviklingen av Smittestopp 2.

Eksternt fagråd

Da FHI skulle reinkarnere det feilslåtte prosjektet ville de sikre seg ved å opprette et eksternt fagråd med dyp, faglig innsikt.

Derfor tok de kontakt med DND.

─ Vi så etter medlemmer fra teknologimiljøet for et eksternt fagråd for rådgivning og test, og ba spesifikt DND om de kunne foreslå to representanter som har vært aktive i den offentlige debatten rundt dilemmaene med Smittestopp, sier Gun Peggy Knudsen, prosjekteier og assisterende direktør i FHI.

Det var et ønske Dataforeningen gjerne ville innfri, og snart hadde de fått ja fra sjefsutvikler og -kritiker Johannes Brodwall fra Sopra Steria, og i tillegg CTO Trond Arve Wasskog i Bekk. 

God ide

─ Jeg tror FHI så på det som en god ide å ha tett dialog med tidligere kritikere, sier Brodwall.

─ Resultatet er blitt veldig bra. Den forrige versjonen hadde store mangler, men denne er helt trygg.

─ Når det er sagt skulle jeg ønske at FHI i større grad benyttet seg av fagrådet også etter lanseringen i desember, sier Trond Arve Wasskog. Vi har for eksempel foreslått å inkludere anonymisert besøksregistrering i Smittestopp, uten at det foreligger noen planer om dette så vidt vi vet.

Bidra og påvirke 

Marianne Hofseth-Olsen, CEO i DND, ble glad for henvendelsen fra FHI.

─ Dataforeningen har som ett av våre hovedmål å bidra aktivt til å skape Norges digitale fremtid. Våre ildsjeler og medlemmer får gjennom vårt nettverk mulighet til å påvirke i ulike sammenhenger, og det å få delta i utviklingen av Smittestopp 2 er vi virkelig stolte av. 

 Antallet nedlastinger av appen nærmer seg en million. Danskenes smittesporingsapp har til sammenligning 2 millioner brukere. DND oppfordrer alle til å ta Smittestopp i bruk for å bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg videre i samfunnet. Last ned for Android og iOS

Transparens

Noe av det som vektlegges som et suksesskriterium i arbeidet er åpenheten. Kildekoden til appen ligger åpent på FHIs github, og komplette referater fra møtene som har ledet fram til den nye appen ligger ute på FHIs nettsider.

Johannes Brodwall har selv bidratt til åpenheten ved å publisere et innlegg hvor han beskriver hvordan arbeidet i fagrådet foregikk.

Nyttige lenker