Gjør deg klar til ARK 2023 Snart er det klart for ARK 2023, som er Dataforeningens årlige arkitekturkonferanse. Sørg for å holde av 15. november. 

Hvordan vil bruk av AI-teknologi endre måten vi designer, utvikler, tester, integrerer og interagerer med morgendagens applikasjoner? Et stort spørsmål, men dette får du mer innsikt i om du legger et besøk til ARK 2023. 

– Konferansen ARK 2023 samler eksperter og ledende aktører innen generativ AI-teknologi, sier 

Shiraz Ali Bhaiji, leder for Den norske Dataforening faggruppe for Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Bhaiji ser frem til å samles på den 11. årlige samlingen for alle som jobber innen arkitektur, programvareutvikling, kommunikasjon eller kundeservice, gir konferansen en forståelse av hvordan generativ AI-teknologi kan transformere bransjen. Det kan hjelpe deltakerne med å forberede seg på fremtidige muligheter og utfordringer. 

Shiraz Ali Bhaiji, leder for Den norske Dataforening faggruppe for Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

– AI-teknologien har potensiale til å forbedre kundeengasjementet, effektivisere kommunikasjon og effektivisere utvikling av løsninger. Vi er interessert i virkelige anvendelser av disse teknologiene og inviterer til innsending av forslag til foredrag som deler casestudier, innsikt og beste praksis, sier Shiraz Ali Bhaiji. 

Chat GTP og egen data
En av de spennende foredragene som kommer på ARK 2023 holdes av Chronos senior maskinlæringsingeniør Jon Audun Baar og rådgiver og gründer Espen Remman i Chronos. 
Under tittelen Hvordan bruke språkmodellers (ChatGPT) innlærte kunnskap sammen med egne kilder? ARK 2023 vil de gi kunnskap om hvordan du kan innpasse språkteknologibaserte løsninger, spesielt ChatGPT-type modeller og algoritmer, i egen IT infrastruktur. De tar spesielt opp hvordan du kan kople på brukergrensesnitt basert på naturlig språk og hvordan du kan integrere eget innhold i løsningen.

– Chronos er 10 år i år. Vi har arbeidet med KI-basert språkteknologi hele veien, blant annet gjennom prosjekter for Sykepleierforbundet, Canal Digital, Xait og Aker Solutions. Hos Xait har AI løftet mulighetene innen dokumentproduksjon og analyse av store tekstmengder, sier Espen Remman.

Espen Remman, rådgiver og gründer, Chronos. 

I det siste har fokuset vært på lansering av LawAI, levert av Juridisk ABC. LawAi er en digital assistent for ledere og HR-personell. 

– Assistenten gjør det mulig å føre dialog med e-læringsressurser innen fagområdet Arbeidsrett. Vi tar med oss erfaringene fra disse prosjektene og presenterer arkitektur for språkteknologiløsninger generelt og ChatGPT-type løsninger spesielt. 

-Vi ser også på hvordan slike løsninger kan settes inn i en IT-infrastruktur og samhandle med andre programvareløsninger. I tillegg vil vi få se demo og eksempler fra LawAi og Xait AI, avslutter Remman.

Er du nå klar til å melde deg på ARK 2023? https://app.checkin.no/event/59221/ark-2023—morgendagens-applikasjoner

Velkommen til ARK 2023.