Har du lyst til å bli med? SnIT (Nettverk for IT-ledere)

Som medlem i Strategisk nettverk for IT-ledere får du tilgang til 5-6 faglige samlinger og en studietur pr år. Du får fri adgang til DNDs store årlige konferanse "Software" med eget spor for Ledelse og strategi. Du får tilgang til dokumentasjon fra samlingene og fra euro.digital.

Det er gledelig at nesten samtlige medlemmer fra 2018 har valgt å bli med videre i nettverket i 2019. I tillegg har vi fått en del nye medlemmer, og av hensyn til disse tar vi med litt informasjon nedenfor som sannsynligvis er kjent for mange allerede.

SnIT har pr i dag 28 medlemmer. Disse er typisk IT-ledere/CIO/CDO/ tilsvarende. Noen er også digitaliseringsansvarlige i sin virksomhet, uten at de har noen av de formelle rollene nevnt ovenfor. De jobber til daglig i små og store offentlige og private virksomheter.

Mange bransjer er representert i nettverket inkludert helse, finans, rådgivende ingeniører, media, utdanning, arbeidslivsorganisasjoner, samferdsel, statlige- og kommunale etater og bedrifter, industribedrifter, frivillige organisasjoner m.fl.

«Det som binder oss sammen er nysgjerrighet og ønsket om å dele kunnskap og erfaring relatert til ledelse og digitalisering»

I Dataforeningens regi møtes vi på nøytral grunn for å dele og lære av hverandre, ikke for å selge produkter og løsninger.

Hvert år arrangerer vi 5-6 samlinger med faglig innhold, samt en studietur. Vi besøker virksomheter som har vært gjennom utfordringer og høstet erfaringer gjennom vellykkede og mindre vellykkede prosjekter.

Neste samling: 31. oktober:
Akademia: Hva kreves av neste generasjons IT-ledere og hvordan kan vi forberede dem på utfordingene?

Se programmet for 2.halvår 2019 her:


Samlingene kan legges til DNDs lokaler i Oslo sentrum eller gjennomføres hos virksomheten. Temaene kan være spisse eller brede, og medlemmene har god mulighet til å påvirke programmet.

Hamar, november 2018: Morten Eriksen og Per Kristian Mengshoel fra Norsk Tipping orienterer SnIT-medlemmer om hvordan NT jobber med innovasjonsprosessen bl.a. for å få flere yngre kunder.

I løpet av 2018/19 har vi besøkt Telenor, Pensjonstrygden for Sjømenn, Oslo Børs, Norsk Tipping, Folkehelseinstituttet og StartupLab. Blant temaene vi har berørt er kunstig intelligens og maskinlæring, innføring av robotteknologi kombinert med organisasjonsutvikling, sanntids- og driftskritiske systemer, fremtiden innenfor betalingsformidling, innovasjonsbasert utvikling og IKT gründervirksomhet.

Roger Schäffer/IT direktør i Folkehelseinstituttet (til venstre) og Hans Øyvind Haga/IT-sjef i NOAH prøver analoge og digitale spill under kaffepause hos Norsk Tipping på Hamar.

«Nettverket fungerer godt dersom det bidrar til at vi gjør en enda bedre lederjobb når vår virksomhet skal utnytte digital teknologi»

Helsesektoren har et svært stort potensial for effektivisering og kvalitetsforbedring gjennom digitalisering. «Én innbygger-én journal» er ett av slagordene som benyttes. I 2016 ble Direktoratet for e-helse opprettet. Mange gode initiativ er tatt, prosjekter har levert gode løsninger, men sektoren sliter fortsatt med fragmentering og har store uløste utfordringer.

I november 2018 fikk SnIT-medlemmene et åpent, ærlig og svært interessant innblikk i dette, og et dypdykk i de store utfordringene Helse Sørøst og Sykehuspartner har vært gjennom med bl.a. leverandørvalg, outsourcing, behandling av sensitive data og et organisert hacker-angrep.

Thomas Bagley og Andreas Brunvoll hadde begge sentrale posisjoner i Helse Sørøst i en utfordrende periode i 2017-2018. Her deler de sine erfaringer med SnIT-medlemmer under samling hos Folkehelseinstituttet i november 2018.

Etter ønske fra medlemmer i nettverket besøkte SnIT StartupLab i Forskningsparken i Oslo i mars 2019. Vi fikk en god orientering fra ledelsen i StartupLab som akkurat nå arbeider med å tilrettelegge for og hjelpe ca 80 oppstartbedrifter i en tidlig fase. I tillegg fikk 4 utvalgte gründere anledning til å presentere seg for SnIT-medlemmene.

Forskningsparken, Oslo mars 2019: Kjetil Holmefjord i StartupLab orienterer SnIT-medlemmer om hvordan han jobber med å hjelpe ca 80 oppstartbedrifter «opp og stå», og hvordan de samarbeider med næringslivet og offentlig forvaltning . SnIT-medlemmer kan. med sin erfaring og sitt nettverk, være attraktive som styremedlemmer eller deltakere i «advisory-boards» for flere av selskapene.
Over: Engasjerte gründere jobber hardt for å innovere og skape løsninger som skal bli verdensledende.
Da er det engasjerende og gøy å få presentere seg for norske IT-ledere i SnIT!
Unde
r fra venstre: SnIT-medlemmer Svein Taksdal/Seksjonssjef NVE,
Terje Aleksander Haug/CIO Amedia, Nina Thulin/Seksjonssjef Statens Pensjonskasse,
Bjørn Marthinsen/IT-direktør Utdanningsetaten Oslo kommune.

I august 2019 skal vi besøke Statens vegvesen for å høre mer om samferdselssektorens utfordringer og hvilke erfaringer SVV har med ulike gjennomføringsmodeller for sine prosjekter. Les mer om samlingen og meld deg på her.

Høstens program er under utforming. Vi planlegger samlinger med fokus på statlig engasjement og ambisjoner for digitalisering av samfunnet, Cybersikkerhet og samfunnskritiske IKT-systemer, og en samling hvor vi, sammen med Akademia, belyser og diskuterer kvalifikasjoner som kreves for neste generasjons CIO/IT-leder/tilsvarende.

I tillegg samarbeider vi med euro.digital for å finne en god, relevant ramme for studietur i Europa høsten 2019.

Publisert 11. april 2019, og sist oppdatert 21. september 2019.