Har du lyst til å bli med? SnIT (Nettverk for IT-ledere)

Som medlem i Strategisk nettverk for IT-ledere får du tilgang til 5-6 faglige samlinger og en studietur pr år. Du får fri adgang til DNDs store årlige konferanse "Software" med eget spor for Ledelse og strategi. Du får tilgang til dokumentasjon fra samlingene og fra euro.digital.

SnIT har pr i dag 28 medlemmer. Disse er typisk IT-ledere/CIO/CDO/ tilsvarende. Noen er også digitaliseringsansvarlige i sin virksomhet, uten at de har noen av de formelle rollene nevnt ovenfor. De jobber til daglig i små og store offentlige og private virksomheter.

Mange bransjer er representert i nettverket inkludert helse, finans, rådgivende ingeniører, media, utdanning, arbeidslivsorganisasjoner, samferdsel, statlige- og kommunale etater og bedrifter, industribedrifter, frivillige organisasjoner m.fl.

«Det som binder oss sammen er nysgjerrighet og ønsket om å dele kunnskap og erfaring relatert til ledelse og digitalisering»

I Dataforeningens regi møtes vi på nøytral grunn for å dele og lære av hverandre, ikke for å selge produkter og løsninger.

Hvert år arrangerer vi 5-6 samlinger med faglig innhold, samt en studietur. Vi besøker virksomheter som har vært gjennom utfordringer og høstet erfaringer gjennom vellykkede og mindre vellykkede prosjekter.

Neste samling: 28. januar 2020:
Tema: Informasjonssikkerhet for IT-ledere – faglig oppdatering, erfaringsutveksling, dilemmatrening


Samlingene kan legges til DNDs lokaler i Oslo sentrum eller gjennomføres hos virksomheten. Temaene kan være spisse eller brede, og medlemmene har god mulighet til å påvirke programmet.

Hamar, november 2018: Morten Eriksen og Per Kristian Mengshoel fra Norsk Tipping orienterer SnIT-medlemmer om hvordan NT jobber med innovasjonsprosessen bl.a. for å få flere yngre kunder.

I løpet av 2018/19 har vi besøkt Telenor, Pensjonstrygden for Sjømenn, Oslo Børs, Norsk Tipping, Folkehelseinstituttet, StartupLab, Statens vegvesen, BI og deltatt på konferansen «CIODAY 2019» i Amsterdam. Vi har også hatt besøk av Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Blant temaene vi har berørt er kunstig intelligens og maskinlæring, innføring av robotteknologi kombinert med organisasjonsutvikling, sanntids- og driftskritiske systemer, fremtiden innenfor betalingsformidling, innovasjonsbasert utvikling og IKT gründervirksomhet.

Roger Schäffer/IT direktør i Folkehelseinstituttet (til venstre) og Hans Øyvind Haga/IT-sjef i NOAH prøver analoge og digitale spill under kaffepause hos Norsk Tipping på Hamar.

«Nettverket fungerer godt dersom det bidrar til at vi gjør en enda bedre lederjobb når vår virksomhet skal utnytte digital teknologi»

Helsesektoren har et svært stort potensial for effektivisering og kvalitetsforbedring gjennom digitalisering. «Én innbygger-én journal» er ett av slagordene som benyttes. I 2016 ble Direktoratet for e-helse opprettet. Mange gode initiativ er tatt, prosjekter har levert gode løsninger, men sektoren sliter fortsatt med fragmentering og har store uløste utfordringer.

I november 2018 fikk SnIT-medlemmene et åpent, ærlig og svært interessant innblikk i dette, og et dypdykk i de store utfordringene Helse Sørøst og Sykehuspartner har vært gjennom med bl.a. leverandørvalg, outsourcing, behandling av sensitive data og et organisert hacker-angrep.

Thomas Bagley og Andreas Brunvoll hadde begge sentrale posisjoner i Helse Sørøst i en utfordrende periode i 2017-2018. Her deler de sine erfaringer med SnIT-medlemmer under samling hos Folkehelseinstituttet i november 2018.

Etter ønske fra medlemmer i nettverket besøkte SnIT StartupLab i Forskningsparken i Oslo i mars 2019. Vi fikk en god orientering fra ledelsen i StartupLab som akkurat nå arbeider med å tilrettelegge for og hjelpe ca 80 oppstartbedrifter i en tidlig fase. I tillegg fikk 4 utvalgte gründere anledning til å presentere seg for SnIT-medlemmene.

Forskningsparken, Oslo mars 2019: Kjetil Holmefjord i StartupLab orienterer SnIT-medlemmer om hvordan han jobber med å hjelpe ca 80 oppstartbedrifter «opp og stå», og hvordan de samarbeider med næringslivet og offentlig forvaltning . SnIT-medlemmer kan. med sin erfaring og sitt nettverk, være attraktive som styremedlemmer eller deltakere i «advisory-boards» for flere av selskapene.
Over: Engasjerte gründere jobber hardt for å innovere og skape løsninger som skal bli verdensledende.
Da er det engasjerende og gøy å få presentere seg for norske IT-ledere i SnIT!
Unde
r fra venstre: SnIT-medlemmer Svein Taksdal/Seksjonssjef NVE,
Terje Aleksander Haug/CIO Amedia, Nina Thulin/Seksjonssjef Statens Pensjonskasse,
Bjørn Marthinsen/IT-direktør Utdanningsetaten Oslo kommune.

I august 2020 besøkte vi Statens vegvesen for å høre mer om samferdselssektorens utfordringer og hvilke erfaringer SVV har med ulike gjennomføringsmodeller for sine prosjekter.