ODIN 2022 Tar software testing på alvor

Samler nasjonal og internasjonal ekspertise på testing for tiende året på rad. Velkommen til konferanse den 22. september!

ODIN 2022: Konferansen som tar testing av programvare på alvor!

Testkonferansen ODIN arrangeres for tiende året på rad i regi Dataforeningens faggruppe Software Testing (SWT). Mye har skjedd innen testfaget siden den første testkonferansen ble avholdt. Nå kan du lære mer om hvordan testfaget praktiseres i dag, hvilke erfaringer man har fra ulike bransjer, og hvordan ny teknologi effektiviserer testfaget.

Blant foredragsholderne finner vi James Lindsey i Workroom Productions, Christine Ursin Steen Lunde i Norsk Helsenett, Henriette Fossum i Folkehelseinstituttet, Hager Debech i ecFeed, Shomaila Kausar i Systek, Tore Sletten, Ruth Aakre Vee i Accenture, Marvin Hvidsten Heyerdahl i KLP, Fiona Østensvig i Armonia, Erik Rogstad i Testify, Jeanette Horn og Heidi Krog i  Skatteetaten, Audun Wigum Arbo i Busy, Kaisa Bentzen i Aboveit, Hanne Marthinsen i ICA Communications, Anders Dinsen i KMD og Fredrik Matheson i BEKK.

Fra Odin 2021, keynote speaker Rob Lambert

Kompleksitet og kvalitetskriterier

Fiona Marie Østensvig er leder av faggruppen Software Testing (SWT) og har vært med å arrangere konferansen siden begynnelsen. Hun har over 20 års erfaring som kvalitetsleder, forretningsutvikler og personalleder.

– Da jeg begynte med testing i 2004 var det veldig få som engasjerte seg i faget. Selv om faget var anerkjent, så mange på det som unødvendig kostbart. Programvareutvikling handler om at man ønsker å kode riktig første gang, og få løsningen raskt ut i produksjon. Men erfaring viser at det ikke er så lett å gjøre det riktig første gang.

Hun forteller at kostnaden ved å finne feil sent i livssyklusen er høyere enn å finne den tidlig.

Fiona Østensvig

– Avhengig av kompleksiteten på koden bruker man testing for at den skal være god nok før den går i produksjon. Samtidig er dette en fagprofesjon hvor man er opptatt av at det skal være feilfritt. Da handler det om å finne balansen mellom hvor mye man skal teste, og hvor kritisk det er om det finnes feil. Mange virksomheter opplever det som en utfordring å finne denne balansen, eller det vi kaller kvalitetskriteriet for programvaren. Uansett har den faglige kompetansen og anerkjennelsen økt betraktelig de siste årene, sier Østensvig.

Fra kravorientert til brukerorientert

Hun har sett hvordan testfaget har utviklet seg i takt med digitaliseringen av samfunnet.

– Testprosessen begynner med kravspesifikasjoner for hvordan koden skal oppføre seg, men noen ganger kan kravene være diffuse og vanskelige å utføre. Et eksempel kan være at «løsningen skal virke enkel», men hva betyr egentlig det? Når kravene er diffuse eller for store må vi bryte det ned slik at man forstår målsetningen med løsningen. Dette har ført til at faget har gått fra å være kravorientert til å bli brukerorientert. Som følge av digitaliseringen har også faget fått stadig større oppmerksomhet. En bank er ikke lengre enn bank, men en digitaliseringsbedrift, sier hun.

Østensvig skal fortelle mer om hvordan det er å jobbe i moderne testmiljøer på konferansen.

Økende interesse for testfaget

Hun forteller at hovedmålgruppen er de som jobber med test og kvalitetssikring, og de som vurderer å investere i testing.

– Selv om vi fortsatt jobber mye manuelt, ser nå vi økt bruk av automatiserte prosesser. Vi ønsker hele tiden å finne ut hvordan vi kan jobbe enklere og bedre, og samtidig sikre at kvaliteten er ivaretatt på leveransen til brukerne. Alle som er opptatt av testing og kvalitetssikring har noe å lære på konferansen.

Hun forteller videre at konferansen har utviklet seg fra å være en nisjekonferanse til å bli populær blant flere bransjer og ulike fag.

– På den første konferansen hadde vi 60 deltakere og på den siste fysiske konferansen før pandemien hadde vi nesten 400 deltakere. Antallet deltakere sier noe om engasjement og hvordan faget har utviklet seg. Jeg mener testfaget endelig har fått anerkjennelsen det fortjener, avslutter Østensvig.

Rask utvikling krever faglig påfyll

Hun får støtte av Minh Nguyen, selvstendig kvalitetskonsulent og grunnlegger av et konsulentfirma innen Quality Engineering. Han har vært leder av programkomiteen for ODIN og styremedlem i faggruppen Software Testing (SWT) de siste fem årene. Nguyen er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i programvarekvalitet og erfaringsbasert læring fra NTH/NTNU. For tiden jobber han med testledelse og teknisk test av digitale tjenester for ulike kunder.

Minh Nguyen

– Både teknologien og arbeidsmetodikken innen programvareutvikling har utviklet seg i rasende fart de siste ti årene. Vi i faggruppen er opptatt av at testfaget også henger med i utviklingen. Som tidligere år er konferansen en arena for faglig påfyll og deling av erfaringer og kunnskap.

– For meg er det givende å bidra til konferanser som setter søkelyset på utviklingen innen faget, sier han.

Fra lokale servere til skyen og videre

Han forteller at testfaget må bruke ny teknologi og nye arbeidsmetoder for å følge utviklingen.

– Programvaren har flyttet seg fra lokale datamaskiner til distribusjon over flere servere, og videre over til nettbaserte datasentre og skybaserte løsninger. Nå kommer det en ny fase hvor kunstig intelligens og maskinlæring støtter faget. Testfaget har gått fra å være ganske enkelt til noe veldig komplisert hvor det kan være vanskelig å vite hvor programvaren ligger.

– I tillegg har arbeidsmetodikken innen IT-prosjekter utviklet seg enormt. Vi har gått fra fossefallsmetoden til tett integrasjon hvor alle jobber sammen for å løse problemer. Problemene blir delt opp i mindre deler med hyppigere leveranser slik at testfaget må tilpasse seg denne arbeidsmetodikken. Utviklingen har påvirket testfaget betraktelig og vi som testere må både forstå teknologien, men også tilpasse oss den nye arbeidsmetodikken.

– Programkomiteen prøver alltid å finne de mest interessante og relevante foredragsholderne. Det handler om å tilrettelegge for læring slik at deltakerne kan ta noe med hjem til egne organisasjoner. Konferansen er ikke bare en faglig arena, men også et sted for å bygge relasjoner og knytte kontakter på tvers av bransjer. Vi jobber hardt for å gjøre konferansen bedre for hvert år og årets konferanse kommer til å bli fantastisk, avslutter Nguyen.

Se fullt program for testkonferansen ODIN her