Slapp dataene fri: Stavanger har Norges smarteste smartbyløsning

Tilgjengeliggjøring av offentlige data for alle som vil ha ga Stavanger førsteplassen i Årets Smarbyløsning fra Dataforeningen.

Stavanger kommune har lagd Norges beste smartbyløsning. De har åpnet sine data for alle som vil ha. Det ga førsteplass i konkurransen om den beste smartbyløsningen.

– Åpne data er en viktig byggestein når man skal utvikle smartere byer, og tilgjengeliggjøring av en kommunes data kan skape nye muligheter for både kommunen og næringslivet, sa generalsekretær Christian Torp i Dataforeningen da han offentliggjorde hvem som er vinner av prisen for beste smartbyløsning den 13. februar. 

Prisutdelingen ble gjort på Software 2019, en av de største og mest tradisjonsrike IT-konferansene i Norge. 

– Ved å slippe dataene fri har Stavanger gitt næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner, sa Torp. 

Det Stavanger har gjort er å tilgjengeliggjøre sine data for alle som vil lage digitale varer og tjenester av dem. Målet er å legge bedre til rette for ny næringsutvikling, økt demokratisering og effektivisering i kommunen. Kommunens åpne data er tilgjengelige for alle som vil lage nye og nyttige digitale varer og tjenester av dem. 

Typiske datasett spenner fra fotgjengerdata til oversikt over minibanker, til skolerute, lokalisering av helsebygg og oversikt over skulpturer i en kommune.

Datafrislippet har allerede gitt konkrete resultater. Et av resultatene er et rammeverk for en brukervennlig søknadsportal for barnehageplass  basert på åpne data. Flere slike eksempler på nye og forbedrede tjenester kommer til å komme i fremtiden etter som de åpne datasettene deles med flere aktører.

Dataene er tilgjengelige via en portal, – den første regionale åpne data-portal i Norge. Portalen ble etablert i 2016.

Stavanger kommune har lagd Norges smarteste smartby-løsning. Linn Skundberg Jensen, rådgiver – smartbyen, tok i mot prisen.

Mange nominerte

Det var like under 20 nominerte til årets smartbyløsning. I tillegg til Stavanger kommune ble det utpekt en andre og en tredjeplass i denne konkurransen.

Digitalt tilsyn

Andreplass gikk til selskapet RoomMate AS. RoomMate er på kort tid blitt ledende innen digitalt tilsyn av eldre.

Når eldre innbyggere utskrives fra sykehus er det ofte usikkert om de kan flytte rett hjem eller om en kostbar korttidsplass på sykehjem må brukes. En løsning som gjør det mulig å sikre at man kan flytte rett hjem er ofte best, spesielt om det samtidig gjøres på en slik måte at det gir økt økt trygghet og bedre omsorg for innbyggeren. Dette gir samtidig betydelige økonomiske besparelser for samfunnet.

Sykehjem hvor løsningen er tatt i bruk har rapportert om en halvering i antall fallulykker, da løsningen sender et varsel når en beboer med høy fallrisiko setter seg opp i senger. Personalet kan da komme til innen beboeren har gått ut av sengen. Å slippe fysiske tilsyn om natten gir innbyggerne bedre søvnkvalitet. I tillegg melder omsorgsboliger hvor løsningen er i bruk om lavere medisinbruk og mer opplagte beboere på dagstid.

Smart elbil-lading

Tredjeplass gikk til løsningen SmartCharge fra selskapet Meshcraft. SmartCharge er laget for å balansere strømbelastningen når mange el-biler lades samtidig. Systemet sørger for at strømnettet ikke overbelastes når alle elbileiere setter bilen til lading om natten. Samtidig tas det hensyn til at eierne gjerne skal oppleve at bilen er ladet når de starter opp neste morgen.

Det er denne balansen systemet på en smart måte søker å opprettholde. Det gjør at belastningen blir bedre fordelt når etterspørselen er høy, og fungerer samtidig som en strømbank i perioder med lav etterspørsel.

Juryen

Juryen for årets smartbyløsning bestod foruten juryleder Christian Torp; av Bernt Reitan, adm dir i Ruter; Berit Svendsen, Vipps; Gaute Hagerup, leder for smarte byer og samfunn i Innovasjon Norge; Gunnar Crawford, leder i Stavanger Smart City; og Martin Vik, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune.

Habilitet

Så vil sikkert noen spørre seg om habiliteten til juryen når en representant for vinnerkommunen sitter i juryen.

– I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk, sier Christian Torp. – Jurymedlemmer med direkte tilknytning til en nominert kandidat trådte ut av juryen inntil vinneren var kåret frem til det var avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene, understreket han i forbindelse med prisutdelingen.

I dette tilfellet medførte dette at Gunnar Crawford fra Stavanger kommune ikke deltok aktivt i juryeringen.

Stina Birkeland, leder for faggruppen Smarte byer, og Christian Torp, juryleder.

Les også: Årets smartbyløsning kommer fra Stavanger