ERP 2022 Strategi- og forretningsutvikling med skybaserte forretningssystemer

ERP-systemer utgjør en kritisk komponent i en moderne IT-arkitektur og legger premissene for prosessforbedringer, samhandling, innovasjon og skalering. Dette er bakgrunnen for det årlige heldagsseminaret ERP 2022, en faglig oppdatering på ERP-systemer og mulighetene de gir.

Seminaret henvender seg til mellomstore og store virksomheter som har behov for en solid faglig oppdatering på hva som rører seg i ERP-markedet. Det betyr at seminaret retter seg mot et bredt publikum som inkluderer både de som står foran et valg og de som sonderer markedet.  

Lær mer om ERP-systemer på Oslo Kongressenter 1. november.

Bo Hjort Christensen på ERP 2021

– Jeg har jobbet med ERP-systemer i hele mitt yrkesaktive liv. Min innfallsvinkel, og det jeg brenner for, er den strategiske virkningen av ERP-systemer og at forretningsstrategi, IT-strategi og ERP-strategi henger nøye sammen. Nå jobber jeg med å løfte opp beslutningsdata fra ulike kilder for å se om virksomheter når definerte mål. Om man ikke når målene gjennomføres tiltak og det måles på nytt. Vi kjører sykluser for å se om det man gjør faktisk har virkning, sier Hogne Engdahl, virksomhetsrådgiver i Stratsys.

Han leder programkomiteen og sitter i fagstyret for faggruppen Forretningssystemer og logistikk.
Engdahl har tidligere jobbet hos både partnere av teknologileverandører og hos leverandørene som utvikler systemene.

Verktøy for håndtering av raske endringer

Engdahl peker på at den teknologiske utviklingen påvirker forretningsmodeller og at ERP-systemer er en nødvendighet for å kunne navigere i turbulente tider. Det er ikke uten grunn at man ofte benytter betegnelsen «The intelligent ERP».

Hogne Engdahl

– I løpet av kort har det meste av handel gått fra butikk til nett. I dag kjøper folk nytt hus og ny bil på nett, og hvordan ting selges og leveres er i stadig utvikling. Om man holder seg til gamle forretningsmodeller kommer andre med en bedre forretningsmodell. ERP-systemene må kunne håndtere slike utfordringer, og egenskapene ved systemene bestemmer hvor godt de gjør det. Et gammelt og utdatert ERP-system kan utgjøre et alvorlig hinder for forretningsutvikling. Om man har feil verktøy greier man ikke omstillingen og risikerer i verste fall å bli utkonkurrert. Det som skiller de moderne og skybaserte fra de eldre on-premise systemene er evnen til å skalere, den korte ledetiden mellom systemprodusentens innovasjoner og forbedringer, og når de tilgjengeliggjøres i markedet.

Han forteller at seminaret har vært en suksess i over 20 år og at endringene i markedet har vært enorme.

– På de første seminarene var det mange som hadde ERP-systemer som ble byttet ut hvert tiende år. De trodde at det var enkelt å velge nytt system, men så raskt at mye hadde endret seg. Mange besøkte seminaret for å få tilført kompetanse og erfaring med anskaffelser av ERP-systemer. I dag er det skybaserte løsninger og kontinuerlige leveringsprosesser hvor det kommer løpende forbedringer og man kan ta i bruk ny funksjonalitet uten å bytte system. Seminaret er et fint sted for å se hva andre gjør, få inspirasjon og møte leverandører av gode fleksible løsninger. Det handler om å være på en arena hvor man får tilført kunnskap og kompetanse, sier Engdahl.

Oversiktsbilde av ERP-markedet

Han peker på hvordan Ryanair, Tesla og andre utfordrer etablerte bransjer og at endringene kan komme raskt.

– Når noen tenker nytt må man følge med, hvis ikke må man komme med den brilliante ideen først. Et ERP-system skal ikke være til hinder for å kunne gjøre det. Det handler om mulighetene og fordelene ERP-systemet gir deg, slik at du er klar for morgendagen. Det har aldri vært viktigere å holde seg oppdaterte på hva som skjer med ERP- verktøyene. Seminaret skal gi et oversiktsbilde over hva som er mulig, og hvilke aktører som finnes, avslutter Engdahl.

Flere trender innen ERP

Han får støtte av Bo Hjort Christensen, leder av seminaret. Christensen har en lang karriere som ERP-analytiker og høyskolelektor på Handelshøyskolen BI.

– Vi ser flere tydelige trender innen ERP. Det ene er at det er blitt standard å levere løsningene som skybaserte tjenester og det skal være spesielt gode grunner for å installere løsningen on-premise. Det andre er at de i økende grad har innebygd analysekapasitet, ofte basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Dette gir interessante analysemuligheter og er blitt en standard i plattformen man kjøper.

– For det tredje ser vi at ERP-systemene blir mer personifiserte og at man kan lage rollebaserte brukerflater som er skreddersydd for brukernes oppgaver.  Det kan være alt fra tilgang på funksjonalitet, grafisk fremstilling av nøkkeltall og KPIer til to-do-lister. Dagens ERP-verktøy gir en mer tilpasset og proaktive brukeropplevelse. Dette er tre ulike, men svært viktige utviklingstrekk innen ERP-verktøy.

– Det er også klart at jo mer vi digitaliserer, desto flere datapunkter får vi inn i ERP-systemene. Økende grad av automatisering gir flere datapunkter og bedre grunnlag for analyse, sier Christensen.

Single Suite vs. «Best-of-breed»-diskusjonen

Christensen forteller at alle virksomheter må velge kjernesystem og at valgene er mange og kompliserte.

–  Aldri har det vært viktigere å ha god digital støtte i nær sagt alle forretningsprosesser.  Spørsmålet for mange blir da om man skal bruke store globale aktører med brede løsninger eller om man skal bruke lokale løsninger som har opphav i Norden. En annen klassisk problemstilling er om man skal finne en løsning som dekker flest mulige behov, eller om man skal bygge et fragmentert systembilde der man optimaliserer innenfor de enkelte funksjonsområder.

– I stedet for en suite eller et system som støtter både regnskap, salg, nettbutikk, lønn og HR, kan man velge en «best-of-breed»-tilnærminger hvor man velger spesialiserte systemer innenfor særlige prosessområder. I dag har vi bedre integrasjonsmuligheter og kan leve godt med et fragmentert og sammensatt system, noe som gjør diskusjonen enda mer interessant. Analyseselskapet Gartner betegner dette som «Composable ERP», sier Christensen.

I boken «Forretningsutvikling og digitalisering» som ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i oktober 2021 ser Christensen nærmere på tekniske, økonomiske og prosessuelle problemstillinger ved anskaffelse av ERP-systemer.

Tegner det store bildet

Seminaret vil være et dypdykk i markedet og hva man bør tenke på ved valg av ERP-system.

– Seminaret skal videreføre en god trend som vi har lykkes med over mange år. Hovedpoenget er å tegne det store bildet, vise hvilke løsninger som er aktuelle, hva som finnes i Norge, hvilke partnere som er etablert rundt de ulike plattformene, og ikke minst hvilke posisjoner de har i forhold til bransjeinnretning og virksomhetsstørrelser. Vi ser også nøye på hvilke strategier løsningsprodusentene har for de kommende årene.

Han peker på at bare i Norge finnes det omtrent 40 aktuelle ERP-plattformer og et hundretalls partnere.

Elin Mathisen på ERP 2021

– Jeg skal tegne et detaljert bilde av markedet og seminaret vil være et godt startpunkt for alle som står ovenfor en beslutning om valg av nytt ERP-system. Jeg tar pulsen på markedet og presenterer dette på seminaret slik at besøkende kan ta det med seg hjem og gjennomføre en opplyst anskaffelsesprosess.

– Det er først når man vet hva man kan velge mellom, det er mulig å gjøre et godt valg, avslutter Christensen.

Meld deg på her