Styrker eller svekker teknologi demokratiet?

På konferansen DND23 tar vi blant annet opp temaet om hvordan teknologi har hjulpet demokratiet med å løfte flere stemmer, men også hvordan teknologien brukes som et verktøy til å påvirke valg og på den måten svekke demokratiet.

En av paneldeltakerne er Trine Skei Grande fra Sopra Steria, som stiller til sofaprat med Eirik Solheim fra NRK, Line Coll fra Datatilsynet og Nina Hoddø Baksås fra KPMG.

– Det finnes ikke ett svar på om teknologi styrker eller svekker demokratiet. Mitt utgangspunkt er at teknologi bidrar til økt deltakelse, og derfor styrker, mer enn svekker demokratiet. Et representativt demokrati forutsetter at folk skal delta med jevne mellomrom. Når møteplasser erstattes av et rom der få deltar, vil dette derimot bidra negativt til å svekke demokratiet, sier Trine Skei Grand

– Algoritmenes forsterkning er en utfordring for demokratiet, og vi har tidligere vært utrolig naive når det gjelder påvirkning. Når aktører bruker teknologi til egen vinning, er ikke teknologi frigjørende, men bidrar til polarisering. Det brukes også i krig mellom stater. Jeg tror at mange som jobber med datasikkerhet faktisk opplever at de står i en krig nå.

Trine Skei Grande, Direktør Bærekraft i Footprint som er en del av SopraSteria

Trine Skei Grande ser behovet for en demokratiseringsfase, og beskriver utfordringene negativ bruk av teknologi skaper for demokratiet som en pandemi som best bekjempes med vaksinasjon gjennom kunnskap.

– Jeg har klokkertro på kommende generasjoner. De unge er mer bevisste, de har vokst opp med dette, men folk må få kunnskap om hva som foregår.

Da Venstre ble stiftet i 1884 i et lutfattig Norge, var den første reformen en utdanningsreform.

– Målet om å myndiggjøre mennesker i eget liv gikk gjennom utdanning, der alle skulle lære det samme, slik at demokratiet kunne bygges. Dette handler om forsvaret av vårt demokrati. Skolen må ha borgere, ikke bare elever, slår Skei Grande fast.

Dataforeningens store årskonferanse samler trådene og stiller de aktuelle spørsmålene som angår hele IT- og digitaliseringsbransjen ved inngangen til et nytt år.

Hvem kan stille seg nøytral til sikkerhetsutfordringene og de pågående krisene verden – og virksomhetene står overfor? DND2023 gir deg et oppdatert risikobilde og innsikten du trenger for å sikre beredskap i egen virksomhet.