Slår inn feil åpen dør: «Surrealistisk, trist og frustrerende»

«Å kaste styret i Sør-Øst er å slå inn feil åpen dør», kommenterer Francis d'Silva den stadig mer intense debatten etter at det ble stilt benkeforslag på årsmøtet den 25. februar.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Det er godt å høre engasjementet rundt Dataforeningen og dens rolle i digitalisering av samfunnet. Det er samtidig surrealistisk, trist og frustrerende å følge med på diskusjonen.

Surrealistisk, fordi diskusjonen virker som det skjer uten å vite Dataforeningens oppbygging eller styringsmodell. Trist, fordi det skapes et inntrykk av at mange, inkludert det sittende distriktsstyret i Sør-Øst motarbeider «én helhetlig forening».

Frustrerende, fordi diskusjonen er demotiverende for de mange ildsjeler som bruker fritiden sin på å skape faglige aktiviteter av høy kvalitet og engasjement – noe som gir Dataforeningen sin legitimitet som en faglig tung og nøytral samfunnsaktør.

Utmattende

Jeg har holdt meg unna plenumsdiskusjonen på sosiale medier – det er rett og slett utmattende. Jeg deler nå mine refleksjoner (og fakta) om benkeforslaget med håpet om folk som bryr seg om foreningen kan være med å løfte Dataforeningen. Det er det som trengs.

Jeg møter gjerne til en rolig og/eller animert diskusjon om «én helhetlig forening». Jeg er veldig klar over at jeg ikke har alle svar, derimot vet jeg at svarene vil finnes sammen og underveis.

1 Vi er én forening i dag

Årsmøtet 25. februar gjaldt distriktsforening Sør-Øst og ikke hele Dataforeningen. DF SØ er en av tre DF’er i Dataforeningen, riktignok den største, men likevel ikke hele Dataforeningen. Det er Hovedstyret som representerer hele foreningen.

Altså: vi ER én forening idag. Eventuelle strukturelle endringer må besluttes av landsmøtet i regi av Hovedstyret, der også DF SØ deltar.

2 Spennende benkeforslag

Den 18. februar – en uke før årsmøtet – ble jeg kontaktet av Arve Føyen om et mulig benkeforslag uten at jeg ble gjort kjent med at det handlet om å kaste hele styret og valgkomitéen.

Jeg har selv vært med å fremme benkeforslag som blant annet medførte at Johannes Brodwall ble med i styret. Siden jeg selv var på valg, syntes jeg at benkeforslaget kunne vært spennende. De som har hørt meg i workshops vet at jeg er utålmodig at det går tregt med målbildet om et «verdinettverk». Derfor stilte jeg meg bak at Arves initiativ for et benkeforslag.

Utover engasjementet benkeforslaget kunne skape, gledet jeg meg til å være ordstyrer for faglige diskusjonen rundt «Digital Etikk» som NORDE skulle innlede som en del av den faglige delen etter den formelle delen av årsmøtet.

3 Jeg takket nei

Formiddagen den 25. februar, ca 7 timer før årsmøtet, fikk jeg en e-post fra Arve Føyen med navnene i benkeforslaget og en invitasjon til å bli med.

Det var flere kjent folk men jeg takket nei, og henviste til pågående strategiprosess i regi av Hovedstyret og som ledes av generalsekretæren. Jeg så fram til prosessen fram til kommende landsmøte i slutten av april.

4 Antagelser uten grunnlag

Opplevelsen av surrealisme stammer også fra begrunnelsen i benkeforslaget. Den bygger på antagelser som jeg mener det ikke er grunnlag for.

Benkeforslaget begynner med «All erfaring tilsier at det Styret som er foreslått av valgkomiteen ikke kommer til å jobbe godt nok og tilstrekkelig for å få til én forening».

Hvordan kan man påstå det?

Funn eller anbefalinger fra pågående strategiarbeid ledet av generalsekretær er ikke lagt fram, ihvertfall ikke for meg som har deltatt i strategiarbeidet, heller ikke offentliggjort på noe annen måte. Jeg – som andre ivrige ildsjeler – har vært en aktiv deltaker i strategiworkshops ifjor høst, inkludert tre heldagers workshoper i helgene.

Surrealismen blir ikke mindre når Arve Føyen i innlegget på dnd.no sier at «Vårt forslag hadde ett mål for øyet: Å bli én juridisk forening, og dermed effektivt fjerne vår egen makt så snart det var praktisk mulig.»

Hva betyr det å fjerne egen makt? Hvordan vil det skje i praksis eller etter hvilke prinsipper?

5 Respektløst mot ildsjelene

Det er trist og nesten respektløst å påstå at foreningens ildsjeler ikke jobber for «én helhetlig forening».

Jeg opplever at foreningens ildsjeler har samme ambisjon: å samarbeide for å skape gode lokale og landsdekkende aktiviteter. Faggrupper samarbeider på tvers til tross for manglende verktøy.

Sekretariatet, som har vært gjennom en brutal nedskjæring, må også benytte manuelle prosedyrer for å støtte fagmiljøer og holde driften. DF SØ støtter Hovedstyrets arbeide kontinuerlig og har vært med på etablering av stillingen «generalsekretær».

6 Verdinettverk og nettverksbygging

Det er frustrerende når det stadig henvises til «verdinettverk» for å beskrive fremtidens organisasjon men man fullstendig ignorerer nettverksbygging som skjer i praksis blant ildsjeler. Det er ikke «etter boka», men faggrupper bruker de verktøy og virkemidler de disponerer for å drive nettverksbygging gjennom utøvende praksis. Det gir masse læring for alle.

Jeg deltar selv i programkomitéen for eHelse 2020, og ser hvordan verdier skapes når ildsjeler fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Dataforening danner nettverk, med god støtte fra Servicekontoret.

Bred enighet

Etter min mening er det bred enighet om målbildet at Dataforeningen skal agere som én. Drøftinger rundt verdinettverk som trekker på pågående forskning innen organisasjonsdesign er nyttig.

Imidlertid, målbildet om et verdinettverk handler ikke kun om én juridisk enhet, men også om aktiv kunnskapsdeling blant foreningens fagmiljøer og samarbeid med likesinnede interesseorganisasjoner.

Utfordringen er å ta valgene som leder til at verdinettverket blir operativt og skal utvikles. Det er krevende nok å få til de i etablerte organisasjoner og trolig mer krevende i en organisasjon der innsatsen er basert på frivillighet.

Feil åpen dør

Benkeforslag er en nyttig mekanisme for involvering. Men å kaste styret i Distriktforeningen Sør-Øst er å sparke inn feil åpen dør. Beslutningen om nytt målbilde og plan for realisering ligger ikke hos DF SØ men hos landsmøtet, i regi av Hovedstyret.

Med en forståelig strategi som ledestjerne som helst kommunisert i god tid i forveien skal vi ikke bare klar omstillingen, men også sikre kontinuerlig utvikling uten å filleriste organisasjonen.

Dataforeningen, som en av verdens eldste dataforeninger fortjener bedre.

Godt valg!

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook i gruppen DNDs ildsjeler. Republisert her på oppfordring fra forfatteren.