IT i byggebransjen Teknologi i fremtidens byggebransje

Hvordan forberede byggebransjen for en teknologitung, tverrfaglig og bærekraftig fremtid. Blant annet gjennom utdanning av «den digitale fagarbeider».

Torsdag 10. november var vi samlet for Dataforeningens første tverrfaglige nettverksmøte med fokus på IT i byggebransjen. Møtet ble åpnet av David Aas Correia, styrelederen i Dataforeningen Sør-Øst, med en kort presentasjon av Dataforeningen, Norges eldste og største forening innenfor informasjonsteknologi, og med en oppsummering av målet med møtet:

Å samle byggebransjen for å høre hva av digitale teknologier som brukes i dag og hvilke muligheter de gir for fremtidens byggebransje.

Fra venstre: Mehmet Naci Akkøk, styret i DND Sør-Øst, med foredragsholderne Heidi Liv Tomren fra KS Forskning, Helga Margrete Bodahl Holmestad fra SINTEF og Frank Jaegtnes fra Elektroforeningen.

Construction City Cluster

Naomi Ichihara Røkkum, CEO av Construction City Cluster

Den første oversikten kom fra Naomi Ichihara Røkkum, CEO av Construction City Cluster, en av de største klyngene i bransjen. Hun presenterte klyngen og noen av de innovasjonsprosjektene klyngen med sine medlemmer og partnere samarbeider om for å gjøre bransjen effektiv, grønn og attraktiv.

OsloMet – teknologitung fremtid i byggebransjen

Overingeniør Ernst Erik Hempel fra Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet

Det var en naturlig introduksjon til neste taler: Overingeniør Ernst Erik Hempel fra Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet. Han snakket om hvordan universitetet forbereder studentene til en slik teknologitung og tverrfaglig fremtid i byggebransjen. Deretter presenterte han noen av de studentprosjektene innenfor nøkkelområder som 3D oppmåling (scanning), BIM (Building Information Modeling), bruk av nyere teknologier som VR og AR (Virtual Reality og Augmented Reality) og nyere datadrevne analyse- og designteknikker.

KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Etter en hyggelig pause, ble digitalisering av plan- og byggesaker presentert av rådgiver Heidi Liv Tomren av KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering, med et etterfølgende blikk på samordning og hva det betyr fra både et teknologiperspektiv og fra bransjens perspektiv presentert av Frank Jægtnes, leder for Samordningsrådet og leder/driftsansvarlig i Elektroforeningen (EFO).

Byggebransjen er den største fastlandsnæringen i Norge, og samordning sparer tid og penger, ikke bare for bransjen, men for hele samfunnet.

SINTEF – optimalisere drift på anleggsplassen

Til slutt presenterte SINTEF forsker Helga Margrete Bodal Holmestad et prosjekt de kjører i samarbeid med SINTEF, Skanska, Volvo og Ditio, der de bruker datanalyse og maskinlæring for å optimalisere drift på anleggsplassene, for å minimere CO2 utslipp og kostnader ved blant annet å redusere tiden anleggsmaskiner går på tomgang. Det kom flere spørsmål fra salen, særlig om selve analyse- og maskinlæringsteknikken og om den kan generaliseres og brukes i andre tilfeller.  

Det er et felles behov som ble uttalt direkte eller indirekte i alle innlegg: Bransjen er tverrfaglig, med økende behov for ingeniører og fagfolk som kan IT og nyere teknologier. Disse er vanskelige å finne.

SINTEF forsker Helga Margrete Bodal Holmestad

Faggruppe for IT i fremtidens byggebransje

Møtet ble avsluttet etter en kort runde med spørsmål om møtet var nyttig, om deltakerne hadde lært noe nytt, der svarene var nesten utelukkende positive. Det ble uttalt at det kanskje er på tide å opprette en egen faggruppe for «IT i fremtidens byggebransje», med jevnlige konferanser og aktiviteter.

Dataforeningen inviterer ildsjeler som ønsker å bidra til å opprette en slik faggruppe. Kontakt oss gjerne ved å sende epost til Signe@dnd.no