eHelse 2024 Teknologi som løsning på en av de store utfordringene i helsesektoren

Som tidligere ordfører i en norsk kommune har jeg vært vitne til en av de mest presserende og komplekse utfordringene vårt samfunn står overfor: mangel på kvalifisert helsepersonell.

Dette problemet har ikke bare resultert i økonomiske belastninger for kommunene, med dyre vikarer og høyt sykefravær, men har også hatt en alvorlig innvirkning på kvaliteten av helsetjenestene for våre innbyggere.

Hege Svendsen, daglig leder i Den norske dataforening. Foto: Guro Østby

Med en aldrende befolkning og et stadig økende behov for omsorgstjenester, er det klart at vi står overfor en utfordring som krever omfattende og innovative løsninger.

Helsepersonellkommisjonens NOU har identifisert flere tiltak for å adressere denne krisen, hvorav en av de mest fremtredende er å omfavne og utnytte teknologi i størst mulig grad. Dette innebærer å implementere digitale verktøy som kan effektivisere arbeidsprosesser og frigjøre verdifull tid for våre helsearbeidere.

«Men veien mot suksess er ikke bare å anskaffe teknologi; det krever også investering i kompetanseutvikling blant våre helsearbeidere»

Men veien mot suksess er ikke bare å anskaffe teknologi; det krever også investering i kompetanseutvikling blant våre helsearbeidere. Digitalt utenforskap er en reell bekymring som må adresseres gjennom grundig opplæring og støtte. Dessuten må vi erkjenne at helsepersonell ikke nødvendigvis har den teknologiske bakgrunnen som kreves for å utnytte disse verktøyene fullt ut.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til teknologien, spesielt når det gjelder velferdsteknologi og kunstig intelligens. Selv om disse verktøyene har potensial til å forbedre pasientbehandlingen betydelig, er det også fare for misbruk og sikkerhetsbrudd. Derfor er det avgjørende at både offentlige og private aktører samarbeider tett for å utvikle robuste sikkerhetsprotokoller og retningslinjer.

Vi i Den norske dataforeningen, sammen med Den norske legeforening, Sykepleierforbundet og KS, tar tak i denne problemstillingen ved å sette e-helse på dagsordenen. Vår kommende eHelse konferanse den 19. til 20. mars i Oslo vil være en viktig arena for å diskutere og utforske innovative løsninger på personellkrisen i helsesektoren. Jeg oppfordrer alle interesserte parter til å delta og bidra til å finne veien fremover i denne kritiske debatten.

Det er bare gjennom samarbeid og en felles innsats at vi kan håndtere denne utfordringen og sikre et bærekraftig helsevesen for fremtiden.