Digitaliseringens ansikt: Tim er blitt voksen, gammel, student, nordlending, kreftsyk, kommune­arbeider — og frem­deles bare et barn

Husker du Tim? Eks-finansbyråd i Oslo, Robert Steen presenterte ham som en figur som lever et digitalt liv i skjønn harmoni med alle slags offentlige registre. Her forteller Steen, nå helse, eldre og innbygger-byråd, om hvordan Tim har utviklet seg.

For to år siden intervjuet vi daværende finansbyråd Robert Steen om Tim.

Les: Steens strategi – Hvordan Tim, DUF og VVK skal digitalmodne Oslo

Den fiktive Tom stod på terskelen til å bli en digital borger i et innbyggervennlig, digitalt Oslo. Den gang var Tim bare et spedbarn. Han ble født i november 2017.

Men allerede i 2018 hadde Oslo laget filmen om hans liv, i hvert fall slik man håper og drømmer om at det skal bli.

To digital-år har gått, og Tim er både blitt voksen, gammel og han er fremdeles et barn.

Ubestemmelig alder

Robert Steen (Foto: Wikipedia)
Robert Steen (foto: Wikimedia Commons)

—  Tim er jo en litt ubestemmelig fyr når det gjelder alder. Han ble «født» på en tilstelning i 2017, men er jo også en fremtidsfigur. I tillegg så er han både barn i barnehage, ung på universitetet, voksen med kreft og gammel med gps-sporing. Sånn sett lever Tim litt på utsiden av vår måte å definere alder på.

Robert Steen, som nå er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, er invitert til en ny DND-scene for å gi en oppdatering på hvordan årene har fart med den sjarmerende Oslo-borgeren.

Det skjer på konferansen Praktisk prosjektledelse 2020.

«Tim lever litt på utsiden av vår måte å definere alder på.»

Robert Steen

Nærmere visjonen

—  Du har skiftet rolle siden sist, fra finans til eldre og helse. Hvordan påvirker den nye rollen ditt engasjement og din evne til å påvirke i digitaliseringen av Oslo kommune?

—  Jeg har skiftet til helse, eldre og innbyggertjenester. I innbyggertjenester ligger bydelene og digitalisering. Innbyggerne i Oslo bor i bydelene og får de fleste av sine tjenester levert av bydelene.

—  I tillegg er digitaliseringen av helsesektoren et av de store pågående «prosjektene» i norsk offentlig sektor om dagen – tenk for eksempel på den pågående diskusjonen om Akson. I så måte så føler jeg at jeg har kommet nærmere innbyggerne i Oslo min nye rolle og dermed også nærmere muligheten til å realisere visjonen i «Historien om Tim».

«Jeg har kommet nærmere innbyggerne i Oslo min nye rolle»

Endringsarbeidet i Oslo

—  Forrige gang vi snakket stod endringsarbeidet i kommunen sentralt. Det var VVK-eg og DUF-er i skjønn forening, og dette sentrale oppgraderingsarbeidet av kommunalt ansatte var helt i startgropen. Hvordan har det gått?

—  Det er i ferd med å akselerere. Kompetanseutviklingen i kommunen fortsetter og det sentrale prosjektet som vi kaller Origo hvor vi har ansatt mennesker med teknologisk- og OU-messig bakgrunn og kompetanse har nå blitt en egen etat i Oslo og teller nå snart 100 mennesker.

— Deres oppgave er å fasilitere realiseringen av «Historien om Tim» samtidig som de utvikler tjenester basert på deres kunnskap om digital teknologi for innbyggerne i Oslo på tvers av våre sektorer.

— De har organisert sitt arbeid rundt fire produktområder: åpen by; proaktive personlige tjenester; automatisert saksbehandling og tjenesteplattform.

— Produkter som Oslo-nøkkelen, som snart har åpnet en million dører, og proaktive meldinger basert på impuls fra ulike offentlige registre har blitt sendt ut over 700.000 ganger med ulik individuell informasjon til innbyggerne.

«Oslo-nøkkelen har snart åpnet en million dører.»

Nasjonal samlingsfigur

—  Oslo-borgeren Tim er forsøksvis oppgradert til en nasjonal samlingsfigur. Hvordan har «integreringen» gått? Blir han mobbet eller omfavnet i resten av landet? 

— Tim er gradvis i ferd med å bli en nasjonal samlingsfigur og målbildet. Nå finnes det en Tim-figur som snakker kav nordlandsk i Bodø, en som snakker skikkelig bergensk i Bergen og «vest-svensk» i Gøteborg.

— Det finnes en Tim som er medlem i kreftforeningen og en som er medlem i KS. Tim er i ferd med å ikle seg mange roller i samfunnet både innenfor offentlig sektor og frivilligheten.

«Tim er i ferd med å ikle seg mange roller i samfunnet både innenfor offentlig sektor og frivilligheten.»

De neste fem årene

—  Hvordan ser du for deg at de neste fem årene blir – for Tim, for Oslo, for det digitale samspillet mellom det offentlige, privat sektor og borgerne?

— Tim kommer til å oppleve at hans «visjon» – om en offentlig sektor som tar var på ham som individ, proaktivt, uten at han behøver å be om ting, når han har behov for det, i henhold til det han har rett til, sømløst – kommer til å bli levert mer og mer på.

—  Hva mer er viktig?

Det viktige er å få med seg menneskene i offentlig sektor på den endringsreisen som «Historien om Tim» trekker opp. Teknologien har vi allerede.