Digitaliseringskonferansen 2022 TISK-IKT vant Digitaliseringsprisen 2022

Det banebrytende digitaliseringssamarbeidet mellom offentlige etater gikk seirende ut av kåringen under Digitaliseringskonferansen.

– Kåringen viser at samarbeid og delingskultur er vesentlige suksessfaktorer i digitaliseringen av Norge. Et prosjekt som dette vil ikke kunne realiseres uten at fagfolk og virksomheter gikk sammen om å løse utfordringene som oppstod da pandemien var et faktum, sier jurymedlem og daglig leder i Den norske dataforening, Marianne Hofseth-Olsen.

TISK-IKT ble kåret til vinnere av Digitaliseringsprisen 2022. Foto: DND.

Det var deltakerne på Digitaliseringskonferansen som stemte frem årets prisvinner. Det er ikke den første prisen TISK-IKT har høstet for sin innsats. Dataforeningens ehelsepris gikk i år til nettopp dette samarbeidet

Fremtiden krever samarbeid

– Dette er fremtidens måte å jobbe på for å håndtere store samfunnsutfordringer og realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sa direktør Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet under overrekkelsen av Digitaliseringsprisen 2022, og beskrev samtidig TISK-IKT som en svært verdig vinner.

Prosjektleder for Tisk-samarbeidet, Arve Paulsen i Helsedirektoratet, kunne fortelle om en enorm innsats fra de ti virksomhetene som utgjør TISK-IKT, og la vekt på hvor motiverende det har vært å være med på å skape noe som har betydd så mye for så mange.

Teamarbeidet og samordningen av de ulike etatenes datasystemer kom i gang for å løse en stor og akutt utfordring, men Paulsen håper det gode samarbeidet videreføres også etter overgangen til en mer normal hverdag.

Juryen til Digitaliseringsprisen 2022. Fra venstre: Øyvind Husby i IKT-Norge, Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Kristin Weidemann Wieland i KS, Marianne Hofseth-Olsen i Den norske dataforening, Liv Dingsør i DigitalNorway og Øystein Eriksen Søreide i Abelia. Foto; DND.

Finalistene til Digitaliseringsprisen

Etatene som skjuler seg bak forkortelsen TISK-IKT er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for ehelse, Norsk helsenett (NHN), KS, Sykehuspartner/Helse Sør-Øst, Skatteetaten, Politiet, Digitaliseringsdirektoratet og Legeforeningen.

De øvrige finalistene var Forsvarets nye Min side-løsning og UDIs digitale løsning for å søke om statsborgerskap.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Digitaliseringskonferansen 2022, som ble avholdt på Gardermoen den 22. – 23. august.