eHelse 2019 Utstillingsvindu for grasrota i eHelse

Her er konferansen som viser deg IT-løsninger helsefolket selv har brakt fram i påvente av at myndighetenes grandiose langtidsplaner skal bli virkelighet.

Mens myndighetene legger tiårsplaner for eHelse, vokser det fram løsninger på «grasrota» i norsk helsevesen. eHelse-konferansen i mai har satt seg fôre å vise fram noen av de mest spennende tingene som skjer til tross for myndighetenes treghet.

«Hva er det vi venter på?» er spørsmålet i hovedsporet på eHelse 2019.

Og konferansen ikke bare spør, den sikter også mot å gi svar.

— Direktoratet for eHelse har lagt opp store, ambisiøse planer med en horisont fram mot 2030, sier konferansegeneral Rune Brækken. — Men Helse-Norge vil ikke vente på en toppstyrt leveranse av løsninger. Vi ser at aktørene på grasrota i stadig større grad tar IT-sakene i egne hender.

Han og folkene bak eHelse-konferansen i mai ønsker å vise fram noe av det som skjer.

—  Det er mer enn seks år siden stortingsmeldingen «En innbygger – en journal» ble lansert, sier Rune Brækken. — eHelse 2019 fokuserer på hva vi holder på med mens vi venter.

«eHelse 2019 fokuserer på hva vi holder på med mens vi venter. »

Rune Brækken

eHelse 2019 er en todagers konferanse som er resultatet av et unikt tverrfaglig samarbeid mellom Den norske dataforeningen, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, Oslo universitetssykehus og Norsk Helse-IT (Norhit).

eHelse 2019 er et unikt samarbeid mellom fem partnere om eHelse, her representert ved tre av dem: Eirik Arnesen fra Legeforeningen, Christine Rygg fra Norsk sykepleierforbund og Francis d'Silva fra Dataforeningen.
eHelse 2019 er et unikt samarbeid mellom fem partnere om eHelse, her representert ved tre av dem: Eirik Arnesen fra Legeforeningen, Christine Rygg fra Norsk sykepleierforbund og Francis d’Silva fra Dataforeningen.

Helseplattform midt-Norge

Et av initiativene det er knyttet størst interesse for er midt-Norges innføring av ny felles pasientjournal. Midt-Norge er i denne sammenheng utprøvingsregion nettopp for drømmen om «én innbygger – én journal». Det blir første gang det etableres en slik felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjenesten.  Den rulles ut i regi av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Plattformen sjøsettes høsten 2021 med Trondheim kommune, St. Olavs hospital og to eller flere fastlegekontorer ombord.

På eHelse-konferansen kommer Marte Walstad og Per Olav Østbyhaug fra Helseplattformen for å dele sin kunnskap om prosjektet.

Finsk modell

Norge ligger langt fremme på mye innen teknologi, men sammenlignet med andre land er vi et uland innen helse-IT. En av våre naboer som ligger mange hestehoder foran er Finland. I Helsinki-regionen drives et prosjekt som kalles Apotti. Målet er å implementere et delt pasientdata-system i regionen. De startet i november i 2018. I mai i år utvides det, og mot slutten av 2020 skal det være tilgjengelig for 40.000 sluttbrukere i seks regioner rundt Helsinki.

Hvordan det fungerer skal Johanna Stenqvist fortelle om på eHelse-konferansen.

Kunstig intelligens …

Radiologer er spesialister som er vant til raskt å ta i bruk ny teknologi. Faget har allerede foretatt et digitalt skifte fra film til digitale bilder.  «Nå står radiologien overfor en omfattende endring», vil Helga Maria Brøgger, leder i Norsk radiologisk forening, hevde i sitt foredrag.

Innføring av ny teknologi tvinger radiologene til å reflektere over sin rolle. Stikkordet er kunstig intelligens.

… helsedata …

Data er den nye oljen, er det blitt påstått. Men hvordan foredler vi dette «råstoffet»? Hvordan sikrer vi at legene ikke bruker mer tid på data enn på mennesker? Hvordan forbereder vi oss på «fake» helsedata? Hva vil sensorteknologi, tingenes internett, 5G bidra til? Har medaljen en bakside?

Noen av svarene får du antagelig fra kapasiteter som Erland Skogli i Menon Economics, Åsmund A Myhre, Helse Midt-Norge IT, professor Bjørnar Hassel og forsker Frode Strisland, samt Anja Fog Heen fra Legeforeningen.

… speedpitching …

Et spennende og skikkelig morsomt innslag på eHelse-konferansen blir speedpitchingen i forkant av middagen første dag.

— Norske startups jobber hardt for å omsette en eksplosiv teknologiutvikling til kreative løsninger for helse- og omsorgssektoren, sier Francis d’Silva, ildsjel, styremedlem og mye annet i Dataforeningen.

— Samtidig møter leger og sykepleiere daglig pasienter som ikke får sine kliniske behov dekket. Vi ønsker derfor å skape en arena hvor klinikere og startups kan «pitche» til hverandre. Klinikerne kan si hva de trenger for bedre pasientbehandling, og gründerne kan foreslå hvordan behovene kan dekkes.

… og den evige journalen

Men etter helse og IT-entusiastene har gått runden fra helseplattformer via olje, kunstig intelligens og speedpitching er det tilbake til start. Todagerskonferansen avsluttes med det som kan bli en spennende duell mellom myndigheter og utøvere. Først skal e-helse-direktør Christine Bergland forklare hvorfor én innbygger – en journal er verdt å vente på. Deretter utfordres hun av overlege ved Ahus, Petter Hurlen, og seksjonssjef Jan Emil Kristoffersen i Legeforeningen.

«E-helse-direktør Christine Bergland forklarer hvorfor én innbygger – en journal er verdt å vente på»

eHelse 2019

Les mer og meld deg på

Du kan lese mer om programmet for eHelse 2019 og også melde deg på via event-siden.