Veileder for Service Desk

En Service Desk har som hovedmål å skape høy kunde-/brukertilfredshet gjennom god og effektiv kundeservice/brukerstøtte. Denne veilederen viser deg hvordan.

Bestill veileder for Service Desk:Buy

NB! Du vil få tilgang til veilederen rett etter bestilling – se link på bekreftelsessiden
Alle priser er oppgitt eks. mva.

For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Dersom du krysser av for å melde deg inn og kjøpe til medlemspris sender vi faktura på medlemskapet; kr 1.800,- separat.

Formål

Kjøp Service Desk-veilederVeilederen skal være en enkel, mest mulig komplett og praktisk nyttig beskrivelse for de som skal:

 • Etablere en ny Service Desk
 • Forbedre en eksisterende Service Desk
 • Utvikle Service Desk i takt med forretnings-/virksomhetsmessige behov
 • Sette ut (outsource) en Service Desk
 • Kjøpe en ekstern Service Desk-tjeneste
 • Følge opp tjenestene og leveransene fra en Service Desk
 • Levere tjenester, for eksempel rådgivning eller utleie av personell, til en Service Desk
 • Levere støttesystemer, for eksempel telefoni og sakshåndteringssystem, til en Service Desk

For å bidra ytterligere til praktisk nytte er en del eksempler vedlagt for å vise konkrete beskrivelser som er relevante for en Service Desk.

I utgangspunktet er veilederen beregnet på Service Desk-er i en IT-virksomhet (IT-avdeling i en virksomhet eller IT-leverandør), men denne kan også benyttes av andre typer
kundeservicefunksjoner i enhver virksomhet. Da vil det være enkelte elementer i beskrivelsen som må justeres.

Målgruppe

Veilederen er ment å være praktisk nyttig for:

 • Ansvarlige som skal etablere, forbedre, sette ut eller kjøpe Service Desk-tjenester fra en tjenesteleverandør
 • IT-direktører/-sjefer
 • Service Desk Managere
 • Service Desk medarbeidere
 • Medarbeidere som har nære relasjoner til Service Desk, for eksempel løsningspersonell ("2.-/3.-llinje")
 • Service Level Managere (tjenesteansvarlige som kan ha andre titler)
 • Konsulenter/rådgivere innen IT Service Management
 • Leverandører av konsulenter til Service Desk-funksjoner
 • Leverandører av relevante støttesystemer for en Service Desk

Priser:

Medlemmer i Dataforeningen: kr. 1600 (eksl. MVA)
Ikke-medlemmer: kr. 3600 (eksl. MVA)